Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 26 października 2023

EpidemiologiaZgodnie z definicją epidemiologia jest nauką zajmującą się badaniem częstości występowania i szerzenia się chorób oraz ich następstw w populacji, wzorców występowania, a także czynników ryzyka i przyczyn pojawiania się tych chorób. Stanowi podstawę nauki o zdrowiu publicznym oraz medycyny opartej na dowodach.

Co to jest epidemiologia?

Epidemiologia jest niezwykle ważną nauką zajmującą się tym kiedy, gdzie i w jakich grupach ludzkich (lub zwierzęcych) pojawiają się choroby oraz jakie czynniki decydują o tym, że wskazane choroby występują w populacji i że czasem pojawiają się częściej, a czasem rzadziej. Jest to szukanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny chorób lub o ich czynniki ryzyka. Mimo tego nie zawsze badania epidemiologiczne dotyczą chorób. Mogą odnosić się do innych zjawisk, gdy w momencie podejmowania badań zakładamy, że mają związek ze zdrowiem. Przedmiotem badania epidemiologicznego może więc być częstość jedzenia owoców lub wpływ długodystansowego biegania w złym obuwiu na zdrowie stawów.

Ważnym elementem epidemiologii jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa leków oraz innych preparatów używanych w medycynie. Wyznacza cele medycyny prewencyjnej i ocenia, czy zostały one osiągnięte wskutek medycznie prowadzonych działań.

Pojęcie „epidemiologia” wywodzi się z języka greckiego i stanowi połączenie 3 słów: „EPI” co oznacza na lub nad, „DEMOS” co oznacza ludność oraz „LOGOS” co oznacza naukę. Tłumacząc to na język polski, epidemiologia to nauka nad ludzkością, czyli mówiąc w uproszczeniu, nauka badająca zdrowie ludzi i czynniki na nie wpływające.

Epidemiologia szpitalna

W epidemiologii ogólnej ważne miejsce zajmuje epidemiologia szpitalna, posługująca się tzw. miernikami zdrowia. Są nimi:

 • chorobowość – liczba osób chorych na badaną chorobę w danym okresie;
 • zapadalność – liczba nowych przypadków choroby zaistniałych w analizowanym czasie;
 • śmiertelność – odsetek zgonów ściśle powiązanych z określoną chorobą wśród chorych.

Powstanie ogniska epidemicznego w szpitalu stanowi jedno z najgroźniejszych zjawisk i oznacza dużą liczbę zakażonych pacjentów, co ma konsekwencje finansowe, organizacyjne i prawne. Epidemia to inaczej nadmierna zapadalność na daną chorobę w populacji na określonym terenie i w określonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż w poprzednich latach. Wielu epidemiologów podziela zdanie, że już wysoko niepokojąca jest sytuacja wystąpienia dwóch ciężkich zakażeń wywołanych przez jednakowy drobnoustrój, bądź stwierdzenie jednego lub dwóch przypadków zakażenia nowym, dotychczas niewystępującym patogenem o specyficznych mechanizmach lekooporności lub zjadliwości. Epidemiologia szpitalna może więc m.in. badać przyczyny i czynniki ryzyka występowania takich chorób, a także oceniać wyniki ich leczenia.

Badanie epidemiologiczne

Każde badanie epidemiologiczne posiada określony schemat, według którego przebiega. Składa się z następujących etapów:

 • wyznaczenie celu badania i określenie, co mogą wnieść jego wyniki do współczesnej medycyny;
 • wybór i określenie populacji badanej;
 • wysunięcie podstawowej hipotezy, a więc przypuszczenia naukowego, które będzie poddawane weryfikacji;
 • stworzenie planu badań, w skład którego wchodzą m.in. wybór metody badawczej, narzędzi, porządku czynności badawczych;
 • przeprowadzenie badań, a więc zebranie wszystkich niezbędnych danych;
 • wykonanie analizy zebranych danych, posegregowanie ich i opracowanie statystyczne;
 • sprawdzanie hipotezy, czyli dokonanie porównania wniosków ze wstępnymi założeniami;
 • wyprowadzenie wniosków i podsumowanie badań, a więc określenie, co dany proces badawczy wniósł do istniejącego stanu wiedzy.

Epidemiologią mogą zajmować się różni przedstawiciele środowiska medycznego. Nie tylko lekarze, ale również np. położne czy pielęgniarki. Badania epidemiologiczne mogą jednak wykonywać dowolne osoby zainteresowane takimi obserwacjami i analizami. Istnieje wiele typów badań epidemiologicznych, wśród których za najczęstsze uznać należy: badania opisowe, analityczne oraz eksperymentalne.

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach (100% naturalna)
Spirulina posiada w pełni naturalne witaminy i minerały o wysokim stężeniu. W jej skład wchodzą m.in.: biotyna, beta-karoten, kwas foliowy, tiamina, niacyna, witamina D, E i inne witaminy oraz białko i błonnik. To też źródło cynku, magnezu, wapnia, żelaza
Zobacz tutaj ...
Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i …
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Marcinkowska U., Epidemiologia współczesna, 2023.
 2. Jędrychowski W., Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 3. Bain C., Page A., Webb P., Epidemiologia – podręcznik dla studentów i praktyków, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2021.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami