Kolagen do picia
Kolagen do picia

BrachyterapiaBrachyterapia to metoda radioterapii stosowana w leczeniu onkologicznym. Polega na terapeutycznym wykorzystaniu fotonów lub cząsteczek pochodzących z promieniotwórczych izotopów, które umieszcza się bezpośrednio w guzie bądź w jego bliskim sąsiedztwie. Metoda ta cieszy się wysoką skutecznością.

Na czym polega brachyterapia?

Brachyterapia polega na przebiciu tkanki i dotarciu bezpośrednio do guza nowotworowego bądź jego najbliższej okolicy. W docelowe miejsce wprowadza się następnie specjalny aplikator, do którego podłączone zostają diody. Mają one na celu doprowadzanie źródła promieniotwórczego do zmiany rakowej. Skutkiem umieszczenia izotopu w obrębie guza jest możliwość niezwykle dokładnej koncentracji wysokiej dawki promieniowania w bezpośrednim sąsiedztwie izotopu – w wyraźnie wyższym stopniu niż przy użyciu napromieniania wiązkami zewnętrznymi. Warunkiem uzyskania tego rezultatu jest jednak dostępność guza oraz jego zdefiniowana, z reguły niewielka wielkość.

Wszystko odbywa się w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym, w zależności od lokalizacji zmian nowotworowych. Zabieg brachyterapii prowadzony jest w odpowiednio do tego przygotowanym pomieszczeniu. Zazwyczaj pacjent układany jest na stole terapeutycznym.

Brachyterapia może przebiegać ponadto na 2 sposoby. Wyróżnia się bowiem zabieg śródtkankowy oraz śródjamowy. Oba sposoby mają swoje podtypy, np. wewnątrzprzewodowy, powierzchniowy, wewnątrzjamowy, wewnątrznaczyniowy. Ze względu na czas pozostawienia źródła w obrębie tkanki wyróżnia się brachyterapię stałą i czasową. Ze względu na tak szeroki wybór metodyki, każdy pacjent powinien mieć indywidualnie ustalony przebieg leczenia onkologicznego.

Brachyterapia – wskazania

Podstawowym wskazaniem do przeprowadzenia brachyterapii jest leczenie nowotworów złośliwych różnych części ciała. Rosnącą popularność zyskuje m.in. w leczeniu nowotworów skóry, ponieważ umożliwia małoinwazyjne dotarcie do narządów krytycznych (takich jak nasada nosa, okolice oczodołu, skóra klatki piersiowej). Ponadto umożliwia leczenie zmian o znacznej powierzchni z minimalną szkodą dla tkanek zdrowych i wysokim prawdopodobieństwem wyleczenia bez niekorzystnych powikłań miejscowych. Decyzję o zastosowaniu brachyterapii zawsze podejmuje lekarz onkolog. Decyduje on także o tym, czy będzie to metoda pojedyncza, czy może w połączeniu z innymi, np. chemioterapią.

Brachyterapia – zalety

Ogromną zaletą brachyterapii jest możliwość oddziaływania bezpośrednio na zmiany nowotworowe bez względu na ich lokalizację. Działaniem napromieniowania nie obejmuje się wówczas innych tkanek, w których nie znajduje się izotop. Efektem tego jest zmniejszenie ryzyka występowania przykrych działań niepożądanych, choć i w tym przypadku nie da się ich całkowicie wykluczyć. Brachyterapia uznawana jest za metodę skuteczną i bezpieczną. Po jej zakończeniu w ciele pacjenta nie pozostają żadne związki chemiczne, dlatego bez obaw może on kontaktować się z innymi osobami. Zabieg brachyterapii trwa od 1,5 do 3 godzin, zwykle powtarza się go w odstępie tygodniowym, aż do momentu osiągnięcia docelowej, zaplanowanej dawki napromieniania.

Brachyterapia – przeciwwskazania

Jedynym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia brachyterapii jest alergia na zastosowane substancje lecznicze wprowadzane do ciała pacjenta. Nie ma innych przeciwwskazań, jako że leczenie choroby nowotworowej ma nadrzędne znaczenie i pierwszeństwo przed leczeniem innych chorób. Ma status zabiegu ratującego życie i nawet ewentualne powikłania zdrowotne przewyższa rezultat uzyskany dzięki napromienianiu, czyli uratowanie życia pacjenta.

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach (100% naturalna)
Spirulina posiada w pełni naturalne witaminy i minerały o wysokim stężeniu. W jej skład wchodzą m.in.: biotyna, beta-karoten, kwas foliowy, tiamina, niacyna, witamina D, E i inne witaminy oraz białko i błonnik. To też źródło cynku, magnezu, wapnia, żelaza
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Skowronek J., Kanikowski M., Zwierzchowski G., Chicheł A., Brachyterapia LDR w leczeniu raka gruczołu krokowego, Współczesna Onkologia (2009) vol. 13; 6 (316-329).
  2. Skowronek J., Chicheł A., Piotrowski T., Brachyterapia HDR nowotworów skóry – doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wspó³czesna Onkologia (2005) vol. 9; 8 (347-354).
  3. Stec R., Smoter M., Mackiewicz J., Deptała A., Onkologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Pomoc dydaktyczna dla lekarzy specjalizujących się w onkologii, Wydawnictwo AsteriaMed, Gdańsk 2024.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami