Kolagen do picia
Kolagen do picia

BromBrom (symbol: Br) to pierwiastek chemiczny należący do grupy fluorowców. Jest silnie toksyczny, a jego opary powodują zapalenie błon śluzowych. Posiada charakterystyczny, ostry zapach.

Właściwości chemiczne bromu

Brom posiada liczbę atomową: 35. Pewne ilości tego pierwiastka znajdują się w skorupie ziemskiej i wodzie morskiej. W warunkach fizjologicznych brom jest ciemnobrunatną cieczą. Jego temperatura topnienia wynosi -7 stopni Celsjusza, zaś temperatura wrzenia wynosi 59 stopni Celsjusza. Pierwiastek ten nie występuje w środowisku w stanie wolnym, lecz jego związki są dość rozpowszechnione.

Zastosowanie bromu

Brom wykorzystuje się w wielu dziedzinach przemysłu, między innymi do produkcji:

 • farb, atramentów i związków stosowanych w fotografice;
 • barwników;
 • środków wybielających;
 • związków zmniejszających palność;
 • substancji do produkcji gazów bojowych;
 • farmaceutyków.

Podczas produkcji tego typu preparatów i produktów z wykorzystaniem bromu istnieje ryzyko zawodowe związane z ekspozycją na opary bromu. Narażenie to może wystąpić również w rolnictwie, podczas dezynfekcji i w przemyśle chemicznym. Dawniej omawiany pierwiastek był stosowany jako środek antyseptyczny, ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne. Współcześnie jego zastosowanie w zakresie dezynfekcji ogranicza się do odkażania np. wody w basenach.

Toksyczność bromu

Narażenie na działanie bromu o stężeniu 6500 mg/m3 powoduje natychmiastową śmierć. W czasie przemysłowego narażenia na opary bromu o stężeniu 0,5 mg/m3 nie obserwowano żadnych skutków ubocznych. Przyjęto, że maksymalne stężenie oparów bromu, na które może narazić się człowiek, wynosi do 1 mg/m3.

Ekspozycja na wyższe stężenia oparów w powietrzu powoduje:

 • łzawienie oczu i podrażnienie śluzówek;
 • napady duszności o różnym nasileniu, często nawet ciężkie;
 • chrypkę;
 • nudności;
 • krwawienie z nosa i trudności w oddychaniu;
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Z kolei spożycie dużych dawek bromu powoduje:

 • brązowe zabarwienie języka;
 • biegunki;
 • bóle w nadbrzuszu;
 • charakterystyczny zapach wydychanego powietrza.

Brom wchłania się przez płuca, układ pokarmowy i skórę. W postaci ciekłej wykazuje maksymalną toksyczność już w dawce 14 mg na 1 kg masy ciała. Ciekły brom w kontakcie ze skórą powoduje pęcherze, trudno gojące się owrzodzenia i blizny. Natomiast zbyt duża ilość bromu w komórkach roślinnych powoduje zaburzenie procesu fotosyntezy, między innymi poprzez wypieranie ważnych pierwiastków, takich jak chlor czy fluor. Z kolei w organizmie człowieka brom wypiera jod, który i bez tego jest trudno dostępny.

Brom w organizmie człowieka

Omawiany pierwiastek występuje fizjologicznie w organizmie ludzi i zwierząt, są to jednak ilości śladowe. Nie przekraczają bowiem 50 ppm. Wykazano, że brom nie odgrywa żadnych znaczących funkcji w procesach życiowych. Sugeruje się, że może on mieć minimalny wpływ na ułatwianie oddychania i prewencji astmy, jednak nie zostało to do końca potwierdzone.

Brom w organizmie człowieka kumuluje się przede wszystkim w tarczycy i przysadce mózgowej. W nadmiernych ilościach może tam powodować liczne szkody. Zwłaszcza w tarczycy, gdzie wypierając jod przyczynia się do rozwoju jej dysfunkcji. Brom w małych ilościach (np. w wodzie morskiej) nie wykazuje toksyczności i nie ma powodów do obaw przed kąpielą w takiej wodzie.

Bibliografia

 1. Szymańska J., Bruchajzer E., Brom, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2/2006.
 2. Winid B., Brom jako potencjalne zagrożenie jakości środowiska wodnego w rejonach eksploatacji górniczej, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2/2013.
 3. Winid B., Możliwości zastosowania wskaźnika chlorkowo-bromkowego w badaniach genezy zasolenia i jakości wód, Rocznik Ochrona Środowiska, 14/2012.
Polecane produkty

Spirulina w tabletkach (100% naturalna)
Spirulina posiada w pełni naturalne witaminy i minerały o wysokim stężeniu. W jej skład wchodzą m.in.: biotyna, beta-karoten, kwas foliowy, tiamina, niacyna, witamina D, E i inne witaminy oraz białko i błonnik. To też źródło cynku, magnezu, wapnia, żelaza
Zobacz tutaj ...
Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i …
Zobacz tutaj ...
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami