Koenzym Q10 promocja
Koenzym Q10

Aktualizacja: 5 kwietnia 2022

MuzykoterapiaMuzykoterapia to przyjemna i skuteczna metoda leczenia wielu różnych chorób. Jej wielowymiarowy charakter pozwala na zastosowanie tej formy terapii w psychiatrii, kardiologii, geriatrii, chirurgii, położnictwie, opiece paliatywnej, a nawet stomatologii. Muzykoterapię stosuje się głównie jako metodę wspomagającą kompleksowe oddziaływania lecznicze. Można ją wykorzystywać w lecznictwie szpitalnym, ambulatoryjnym lub sanatoryjnym. Badania naukowe potwierdzają jej wpływ na stan psychiczny pacjentów, układ krążenia, układ oddechowy i wewnątrzwydzielniczy.

Na czym polega muzykoterapia?

Udowodniono, że poszczególne rodzaje muzyki oraz dźwięki mogą pozytywnie wpływać na organizm. Każdy z pewnością samodzielnie zauważył, że smutne piosenki potęgują uczucie żalu i powodują przygnębienie, natomiast wesołe i skoczne dodają energii. Znalazło to zastosowanie w lecznictwie. Muzykoterapia polega na doborze odpowiedniego rodzaju muzyki – ważny jest jej rytm, tempo, głośność, a nawet charakter. Wybór zależy od wieku pacjenta i oczekiwanych rezultatów terapii. Bardzo ważne są też indywidualne preferencje muzyczne.

Sama muzykoterapia może mieć różne formy. Często obejmuje wyłącznie słuchanie przyjemnej muzyki, niekiedy w grę wchodzą zabawy ruchowe, tańce, wizualizacje, improwizacje czy śpiew. Metoda może mieć postać indywidualną, jak również grupową.

Zobacz również: Helioterapia – leczenie słońcem.

Działanie muzykoterapii

Należy przyjrzeć się bliżej korzystnemu działaniu muzykoterapii. Przede wszystkim metoda ta:

 • kształtuje sferę emocjonalną – reguluje wahania nastrojów, wpływa na właściwe sterowanie emocjami;
 • rozwija i pobudza prawidłowe kontakty międzyludzkie;
 • kształtuje osobowość pacjenta i wyrabia postawę twórczą;
 • wpływa na normalizację napięcia emocjonalnego i mięśniowego oraz pobudzenie psychomotoryczne;
 • redukuje izolację społeczną;
 • poprawia samoocenę i przywraca świadomość własnego ciała;
 • wzbogaca pozostałe metody diagnostyczno-lecznicze;
 • wzbudza określone, pożądane reakcje fizjologiczne oraz wpływa na poprawę przemian biochemicznych;
 • reguluje reakcje wegetatywne całego organizmu.

Działanie muzykoterapii jest kompleksowe i rozległe. Dzięki temu znalazła zastosowanie w terapii osób w każdym wieku, szczególnie dzieci z problemami wrodzonymi i genetycznymi. Podsumowując, cel pedagogiczny muzykoterapii polega na wykorzystaniu jej w leczeniu różnych zaburzeń psychofizycznych i kłopotach dydaktyczno-wychowawczych dzieci i młodzieży.

Zobacz również: Aromaterapia – na czym polega?

Rodzaje muzykoterapii

Istnieje wiele rodzajów muzykoterapii, które dobiera się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów. Największą popularnością cieszy się muzykoterapia:

 • odreagowująco-wyobrażeniowa;
 • treningowa;
 • relaksacyjna;
 • komunikatywna;
 • kreatywna;
 • kontemplacyjna;
 • aktywizująca.

Muzykoterapia odreagowująco-wyobrażeniowa powoduje zwiększenie intensywności wyobrażeń i stanowi tak zwaną twórczą wizualizację. Jednakże ten rodzaj należy stosować bardzo ostrożnie u osób ze schizofrenią. Rodzaj treningowy natomiast opiera się na różnych wariantach treningu autogennego Schultza. Jego założeniem jest świadome usuwanie przez pacjenta napięć psychofizycznych.

Muzykoterapię relaksacyjną stosuje się celem uzyskania odprężenia psychicznego i wyciszenia, zaś komunikatywną – celem nauki nowych zachowań społecznych oraz emocjonalnych. W przypadku postaci kreatywnej mają oni możliwość improwizacji. Muzykoterapia kontemplacyjna wpływa na rozwój uczucia kontemplacji, czyli doznań piękna i wzniosłości, zaś aktywizująca najczęściej posiada formę zabawy i wykorzystuje się ją w pracy z dziećmi.

Kiedy można stosować muzykoterapię?

Muzykoterapia znalazła zastosowanie w leczeniu wielu chorób i schorzeń każdego wieku, między innymi:

 • demencji starczej;
 • depresji, schizofrenii, mitomanii i innych psychoz czy chorób natury psychicznej;
 • choroby Parkinsona;
 • ADHD;
 • przewlekłych zespołów bólowych;
 • zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego i innych chorób wrodzonych.

Dodatkowo metodę można wprowadzić do życia codziennego osób zdrowych, celem ogólnej relaksacji i ukojenia organizmu.

Zobacz również: Dietoterapia.

Polecane produkty

Omega 3 - czysty roślinny olej z Pachnotki zwyczajnej
Omega 3 to naturalny produkt zawierający w swoim składzie czysty, roślinny olej, z pełniącymi istotną rolę w odżywianiu człowieka kwasami tłuszczowymi Omega 3. Jest on pozyskiwany z rośliny o nazwie Perilla frutescens.
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Konieczna-Nowak L., Możliwości stosowania muzykoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi – praktyka i stan badań, Psychiatria i Psychoterapia, 2/2013.
 2. Paszkiewicz-Mes E., Muzykoterapia jako metoda wspomagająca leczenie, Hygeia Public Health, 2/2013.
 3. Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Tobis S., Muzykoterapia pacjenta starszego jako wspomaganie oddziaływania konwencjonalnej medycyny, Gerontologia Polska, 4/2013.
 4. Maszewska S., Muzykoterapia jako metoda augmentacyjna w praktyce logopedycznej, Logopaedica Lodziensia, 1/2017.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami