Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 31 sierpnia 2022

L4 online a powiadomienie pracodawcyL4 przez Internet automatycznie zwalnia pracownika z konieczności dostarczania zaświadczenia o stanie zdrowia do pracodawcy, ale nie z obowiązku jego powiadomienia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Powiadomienie pracodawcy powinno nastąpić najpóźniej drugiego dnia L4.

E-zwolnienie a informowanie pracodawcy

Wystawianie zwolnienia lekarskiego online nie tylko cieszy się powszechnym uznaniem wśród pracowników ze względu na komfort i tempo jego pozyskiwania. Stało się wyłączną formą tego typu zaświadczania o niezdolności do pracy z dniem 1 grudnia 2018 roku. Od tego czasu tzw. e-ZLA zastąpiło dotychczas obowiązującą formę papierowego dokumentu, ale jednocześnie zmieniły się nieco zasady obowiązku informowania pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu złego stanu zdrowia własnego czy dziecka.

Ze względu na to, że zwolnienie lekarskie przez Internet jest automatycznie przesyłane przez lekarza wystawiającego do zaufanego profilu PUE (Platforma Usług Elektronicznych), która jest zsynchronizowana systemowo z ZUS, nie ma fizycznej możliwości przedstawienia pracodawcy otrzymanego L4. Ma on jednak dostęp do takich indywidualnych informacji na temat swoich pracowników na tej samej platformie za pośrednictwem specjalnego konta. Posiada on zatem wiedzę istnienia zwolnienia i czasu jego trwania. Mimo to przepisy prawa nakazują pracownikowi powiadomienie zakładu pracy o nieobecności niezwłocznie, a najpóźniej w drugim dniu jego trwania.

Za pierwszy dzień niezdolności do wykonywania pracy uznaje się ten określony przez lekarza w L4, czyli dzień zaistnienia choroby. To ważne ze względu na to, że zaprzestanie pracy nierzadko następuje wcześniej niż wypisanie L4. Lekarz bierze to pod uwagę i może wydać zwolnienie z datą wsteczną. Pracownik powinien również poinformować pracodawcę z wyprzedzeniem, jeśli planuje nieobecność z powodu np. planowanego zabiegu lub pobytu w szpitalu.

Jak poinformować pracodawcę o e-zwolnieniu?

W sytuacji, kiedy pracodawca nie określił jasno sposobu zawiadamiania go o planowanej lub nieplanowanej nieobecności wynikającej ze stanu zdrowia w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w zakładzie, można dokonać tego na wiele sposób.

Przekazania informacji można dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, np. członka rodziny lub znajomego. Optymalnym rozwiązaniem bywa zawiadomienie telefoniczne. O posiadaniu zwolnienia lekarskiego i czasie jego trwania można także poinformować pracodawcę za pośrednictwem innego środka łączności albo droga pocztową.

Obowiązek powiadomienia pracodawcy o niezdolności do pracy potwierdzonej przez lekarza na zaświadczeniu mają nie tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dotyczy to wszystkich pracowników niezależnie od typu wykonywanej pracy, jeśli tylko w jej przebiegu mają prawo do odbycia chorobowego zwolnienia.

Artykuł zewnętrzny

Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami