Kolagen do picia
Kolagen do picia

HomozygotaHomozygota to organizm posiadający 2 identyczne allele danego genu w określonym locus, co określa się skrótem AA lub aa. Stanowi przeciwieństwo heterozygoty, posiadającej 2 różne allele genu w określonym locus, co określa się skrótem Aa lub aA.

Podstawowe pojęcia genetyki

Aby zagadnienia związane z genetyką były jeszcze prostsze i łatwiejsze w zrozumieniu, warto wcześniej poznać podstawowe pojęcia z nią związane:

  • gen – podstawowa jednostka pozwalająca na dziedziczenie określonych cech;
  • allel – wersja genu;
  • allel dominujący – ujawnia się w heterozygocie (A);
  • allel recesywny – pozostaje ukryty w heterozygocie (a);
  • homozygota – osobnik posiadający dwa identyczne allele (AA, aa);
  • heterozygota – osobnik posiadający dwa różne allele (Aa);
  • fenotyp – cecha, którą można obserwować w danym organizmie;
  • genotyp – zestaw genów odpowiedzialnych za fenotyp osobnika.

Za ojca genetyki klasycznej uznaje się Grzegorza Mendla.

Zobacz również: Mutacja genetyczna.

Co to jest homozygota?

Warto dokładniej przybliżyć pojęcie homozygoty. Mianem zygoty określa się osobnika powstającego wskutek zapłodnienia, mającego 2 allele rozpatrywanego genu – po jednym od ojca i od matki. Homozygota posiada 2 identyczne allele, może być zatem homozygotą dominującą (AA), bądź homozygotą recesywną (aa).

Jeśli zatem proste włosy mają allele recesywne (a), a zarówno ojciec, jak i matka mają włosy proste, dziecko odziedziczy homozygotę aa, co oznacza, że również będzie miało włosy proste. Inaczej mogłoby być w sytuacji, w której matka posiada włosy kręcone (A), a ojciec – proste (a). Wówczas największe prawdopodobieństwo dotyczy tego, że dziecko będzie mieć włosy kręcone lub mocno falowane, posiadając heterozygotę Aa. Dotyczy to niemal każdej cechy wyglądu i nie tylko (w ten sposób dziedziczyć można również niektóre choroby). Warto jednocześnie wspomnieć, że powyższy schemat jest uproszczoną formą obrazowania.

Podsumowując, homozygoty wytwarzają zawsze gamety identycznego typu – takie same pod względem materiału genetycznego (danej cechy). Homozygotyczność może dotyczyć jednego, kilku lub nawet wszystkich genów w organizmie.

Czym jest dziedziczenie?

Dziedziczenie to inaczej sposób przekazywania genów potomstwu. Ma miejsce w momencie połączenia się rodzicielskich gamet i powstawania zygoty u organizmów rozmnażających się płciowo. U zdrowych ssaków (w tym także u ludzi) 50% chromosomów pochodzi od matki, a 50% od ojca, jednak wskutek regulacji ekspresji genów 54%-60% aktywnych alleli pochodzi od ojca. Należy również zaznaczyć, że za płeć u dziecka odpowiadają geny ojca, jako że posiada on zestaw chromosomów płciowych XY, zaś matka XX. Dziecko dziedziczy więc zawsze pierwsze X od matki, po czym druga część może zostać odziedziczona w dalszym ciągu od matki bądź od ojca.

Polecane produkty

Omega 3 – czysty roślinny olej z Pachnotki zwyczajnej
Omega 3 to naturalny produkt zawierający w swoim składzie czysty, roślinny olej, z pełniącymi istotną rolę w odżywianiu człowieka kwasami tłuszczowymi Omega 3. Stanowi wsparcie dla mózgu i odpowiada za jego prawidłową pracę. Dodatkowo wspiera odporność
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Wojcierowski J., Genetyka i epigenetyka komórek somatycznych, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2022.
  2. Drewa G., Ferenc T., Genetyka medyczna, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2011.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami