Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 4 października 2022

KrewKrew to płynna tkanka organizmu człowieka, w składzie której wyróżniamy osocze oraz komórki zwane elementami morfotycznymi. U dorosłego człowieka ważącego 70 kg jej objętość wynosi około 5 litrów, co stanowi do 8% masy ciała. Krew nie jest jednorodna – wyróżniamy bowiem tętniczą i żylną, które różnią się między sobą wyglądem i składem.

Krew żylna a krew tętnicza

Żylna krew posiada ciemniejsze zabarwienie, a jej odcień może zmieniać się od barwy wiśniowej (w warunkach fizjologicznych) do sinofioletowej (przy bardzo małej zawartości tlenu). Z kolei krew tętnicza zawiera w składzie bardzo duże ilości tlenu, dlatego jej zabarwienie jest jasnoczerwone.

Skład krwi

W składzie krwi wyróżniamy osocze oraz elementy morfotyczne:

Erytrocyty występują najliczniej, mają przy tym kształt wklęsłych dysków, co zapewnia im wysoki stosunek powierzchni do objętości, a więc lepszą absorpcję tlenu. To właśnie erytrocyty odpowiadają za transport cząsteczek tlenu do wszystkich komórek organizmu. Aż 95% białek krwinki czerwonej stanowi hemoglobina, która wiąże 4 cząsteczki tlenu.

Leukocyty to różnorodna grupa komórek, wśród których wyróżniamy limfocyty, monocyty, granulocyty i agranulocyty. Ich najważniejszą funkcją jest niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych, którym udało się wniknąć do ustroju. Neutrofile, monocyty i eozynofile wykazują zdolność fagocytozy, czyli pochłaniania drobnoustrojów patogennych, pozostałości po obumarłych komórkach lub po procesach zapalnych.

Trombocyty są drobnymi, różnokształtnymi fragmentami komórek szpikowych. Nie mają w swojej budowie jądra komórkowego, lecz posiadają ziarnistości, które zawierają liczne składniki o dużej aktywności biologicznej: wazoaktywne, czynniki krzepnięcia oraz modulatory odczynu zapalnego. Czynniki wazoaktywne wpływają na średnicę naczyń krwionośnych i ich przepuszczalność.

Zobacz również: Spirulina buduje krew.

Układy grupowe krwi

Na powierzchni krwinek czerwonych rozlokowane są antygeny zdolne do wywoływania specyficznej odpowiedzi immunologicznej. Prowadzi ona do zniszczenia krwinek. Antygeny krwinkowe tworzą kombinacje genetyczne zakodowanych układów grupowych, z których najważniejsze znaczenie mają układ grupowy AB0 oraz układ Rh. Wyróżniamy 4 grupy krwi:

  • A – na powierzchni erytrocytów znajdują się antygeny A, zaś w surowicy przeciwciała anty B;
  • B – na powierzchni erytrocytów znajdują się antygeny B, zaś w surowicy przeciwciała anty A;
  • AB – na powierzchni erytrocytów znajdują się antygeny A i B, zaś w surowicy nie ma żadnych przeciwciał;
  • 0 – na powierzchni erytrocytów nie ma żadnych antygenów, zaś w surowicy są przeciwciała anty A i anty B.

Czynnik Rh świadczy o obecności lub braku antygenu D na powierzchni krwinek. Większość społeczeństwa naszego kraju posiada czynnik Rh+, co oznacza, że posiadają oni antygen D. Przy Rh- go nie ma.

Czym jest hemostaza?

Hemostaza to zespół procesów fizjologicznych, które zapewniają utrzymanie krwi krążącej w obrębie łożyska naczyniowego. Hemostaza ciągła zapewnia płynność krwi krążącej i szczelność łożyska naczyniowego, natomiast hemostaza miejscowa ogranicza krwawienie po przerwaniu ciągłości naczynia. Sprawne funkcjonowanie hemostazy jest wypadkową precyzyjnie skoordynowanego działania płytek krwi, osocza, śródbłonka naczyniowego oraz czynników tkankowych i humoralnych.

Zobacz również: Morfologia krwi.

Polecane produkty

Spirulina + Żelazo - naturalne wsparcie krwi
Naturalny produkt Spirulina + żelazo od bioalgi jest czysto roślinnym źródłem żelaza, wyprodukowanym wyłącznie przez Matkę Naturę. Jego biodostępność jest dzięki temu na wysokim poziomie co pozwala m.in. na uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka ...
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Ganong W., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
  2. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
  3. Górski J., Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami