Kolagen do picia
Kolagen do picia

MiozynaMiozyna to podstawowe białko zaliczane do kurczliwych włókien grubych w komórkach mięśniowych (choć w niewielkich ilościach może występować także w innych strukturach w ciele człowieka). Aktualnie udało się wyszczególnić 9 izoform miozyny, w tym jedną konwencjonalną, które znajdują się w jądrze komórkowym. Omawiane białko tworzy sarkomer i uczestniczy w skurczu włókienek mięśniowych.

Miozyna – charakterystyka

Miozyny to białka motoryczne zlokalizowane we wszystkich komórkach eukariotycznych, występujące w postaci wielu różnorodnych izoform. Tworzą ogromną nadrodzinę białek motorycznych, wykorzystujących energię pozyskaną z hydrolizy ATP do produkcji siły generującej ruch wzdłuż filamentów aktynowych. Miozynę wykryto po raz pierwszy w mięśniach szkieletowych i to właśnie w nich znajdują się jej największe ilości. Obecność różnorodnych izoform miozyny w jednym organizmie wskazuje na możliwość specyficznej kompartmentalizacji tych białek. Udowodniono na przykład, że u ssaków (w tym u człowieka) miozyna III lokalizuje się wyłącznie w komórkach fotoreceptorowych, z kolei tzw. szkieletowa izoforma miozyny II znajduje się jedynie w mięśniach poprzecznie prążkowanych szkieletowych.

Budowa miozyny

Miozyna szkieletowa posiada specyficzną i bardzo dobrze poznaną budowę. W jej cząsteczce wyróżnić można 2 zaokrąglone wypustki (nazywane główkami), długi ogon oraz łańcuchy ciężkie i lekkie. Jej główki tworzą poprzeczne mostki z cząsteczkami aktyny. Składają się z łańcuchów lekkich oraz części aminowej łańcuchów ciężkich, zaś na ich przebiegu znaleźć można miejsca umożliwiające ich wiązanie się z aktyną oraz miejsce hydrolizujące ATP. Cząsteczki miozyny układają się symetrycznie po każdej stronie od środka sarkomeru (kluczowa część kurczliwa włókienka mięśniowego). Miejsca na sarkomerze określane jako linia M tworzą okolicę przeciwstawnej polaryzacji cząsteczki miozyny w każdym grubym filamencie. Ciekawostką jest, że każdy gruby odcinek składa się z kilkaset cząsteczek miozyny.

Miozyna – funkcje

Najlepiej poznana i najważniejsza czynność miozyny wiąże się bezpośrednio z uczestnictwem w skurczach mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych. Skurcz takiego mięśnia polega na przesuwaniu się względem siebie filamentów cienkich (aktynowych) i grubych (miozynowych). Do miocytów docierają impulsy nerwowe, powodujące depolaryzację ich błon komórkowych. Następnie przedostaje się do kanalików T, uwalniając jony wapnia zmagazynowane w przylegających do nich cysternach siateczki sarkoplazmatycznej. Jony wapnia wiążą się z troponiną, odsłaniając tym samym centrum aktywne aktyny. To z kolei umożliwia połączenie głów miozyny z cząsteczkami aktyny, czemu towarzyszy aktywacja enzymu hydrolizującego ATP. Konsekwencją tych procesów jest zmiana położenia głów miozynowych w stosunku do aktyny oraz przesunięcie się filamentów względem siebie. Możliwy jest skurcz mięśnia, np. podczas głębokiego wdechu, chodzenia, pisania czy kichania. Należy bezwzględnie pamiętać, że podczas skurczu mięśnia nie zmienia się długość filamentów – zmianie ulega jednak długość prążków.

Grupa miozyn pełni jednak znacznie więcej funkcji niż tylko uczestnictwo w skurczu mięśni i budowa sarkomeru. Przykładowo miozyna VI (MYO6) to białko motoryczne cytoszkieletu aktynowego, angażujące się w wiele procesów komórkowych, takich jak transport pęcherzykowy, organizacja struktury aparatu Golgiego, czy regulacja dynamiki aktyny.

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach (100% naturalna)
Spirulina posiada w pełni naturalne witaminy i minerały o wysokim stężeniu. W jej skład wchodzą m.in.: biotyna, beta-karoten, kwas foliowy, tiamina, niacyna, witamina D, E i inne witaminy oraz białko i błonnik. To też źródło cynku, magnezu, wapnia, żelaza
Zobacz tutaj ...
Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i …
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Nowak J., Rędowicz M., Aktyna i miozyny w jądrze komórkowym, Problemy Nauk Biologicznych, 1/2018.
  2. Suszek M., Nowak J., Rędowicz M., Miozyny niekonwencjonalne i ich rola w mięśniach poprzecznie prążkowanych i komórkach miogennych, Problemy Nauk Biologicznych, 1/2018.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami