Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 5 grudnia 2022

TroponinaTroponina jest białkiem wiążącym jony wapnia podczas skurczu mięśni szkieletowych i umożliwiającym skurcz tych mięśni. W medycynie troponina jest uznanym markerem uszkodzenia mięśnia sercowego o różnej etiologii, choć jej obecność we krwi może wskazywać także na choroby ogólnoustrojowe. Ocenę jej stężenia wykonuje się na podstawie badania krwi.

Troponina – charakterystyka

Troponiny to białka wchodzące w skład zespołu troponinowo-tropomiozynowego w filamentach cienkich miofibryli w kardiomiocytach i włóknach mięśni szkieletowych poprzecznie prążkowanych. Cząsteczka troponiny składa się z 3 podjednostek:

 • troponiny I;
 • troponiny T;
 • troponiny C.

Masa cząsteczkowa ich wszystkich wynosi od 18000 do 35000.

Funkcje troponiny

W rzeczywistości mechanizm kurczący mięśnie szkieletowe zależy od aktywności i stężenia kilku różnych białek. Największe znaczenie mają:

 • miozyna II;
 • aktyna;
 • tropomiozyna;
 • troponina.

Każda z 3 troponin pełni inną funkcję, jednak wszystkie działają jako integralna całość. Troponina T łączy się ściśle z tropomiozyną, przytwierdza cały zespół do miofilamentu cienkiego. Podjednostka ta występuje w postaci izoform, gdyż jest kodowana przez kilka odrębnych genów.

Troponina I zasłania miejsca aktywne na włóknach mięśniowych. Przy niewielkim stężeniu jonów wapnia w komórce, łączy się z aktyną i tym samym hamuje interakcję aktyny z miozyną. Prowadzi to do zahamowania procesu skurczu. Natomiast troponina C wykazuje wysokie powinowactwo do jonów wapnia. Związanie jonów wapnia z troponiną C zmienia ułożenie przestrzenne całego kompleksu troponin i inicjuje ruch tropomiozyny na filamencie aktynowym. Konsekwencją tego jest odsłonięcie aktywnych miejsc na łańcuchach aktyny.

Troponina badanie

Wysoce czuła troponina T była jednym z pierwszych testów, których znaczna precyzja spełniała wymagania uniwersalnej definicji zawału serca. Współcześnie u pacjentów kardiologicznych często bada się poziom troponiny T oraz troponiny I. Wskazaniami są podejrzenie i diagnostyka zawału serca oraz chęć rozpoznania innych ostrych uszkodzeń mięśnia sercowego, np w przebiegu niektórych kardiomiopatii.

Troponina cena badania

W warunkach fizjologicznych u osób zdrowych troponina nie występuje we krwi, w związku z czym zniszczenie błon komórkowych kardiomiocytów skutkuje przedostaniem się troponiny z komórki mięśniowej do krwi. Badanie jest czułe i swoiste. Polega na pomiarze troponiny w pobranej próbce krwi, przy czym do pobrania krwi nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Pacjent nie musi być na czczo. Koszt takiego badania waha się w granicach 30-50 zł.

Wskazania do badanie troponiny

Choć wciąż najczęściej bada się troponinę celem oceny kondycji mięśnia sercowego, warto wiedzieć, że troponina może znajdować się we krwi także w przebiegu innych chorób. Zupełnie niezwiązanych z sercem. Są nimi:

Dlatego jednocześnie z troponiną bada się inne parametry krwi.

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach (100% naturalna)
Spirulina posiada w pełni naturalne witaminy i minerały o wysokim stężeniu. W jej skład wchodzą m.in.: biotyna, beta-karoten, kwas foliowy, tiamina, niacyna, witamina D, E i inne witaminy oraz białko i błonnik. To też źródło cynku, magnezu, wapnia, żelaza
Zobacz tutaj ...
Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i …
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Kołodziejska A., Kander M., Chrząstkowska M., Depta A., Troponiny jako biochemiczne markery uszkodzenia mięśnia sercowego, Życie Weterynaryjne, 85/2010.
 2. Piechota W., Wysoce czuła troponina T w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych, Choroby Serca i Naczyń, 1/2013.
 3. Górski J., Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 4. Ganong W., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami