Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 18 marca 2021

Rodzaje depresjiDepresja to poważna choroba psychiczna wpływająca zarówno na zdrowie fizyczne, jak i umysłowe chorego. Istnieje wiele rodzajów depresji, a dodatkowo – każdy rodzaj może przebiegać nieco inaczej u poszczególnych osób. Psychika człowieka jest niezwykle skomplikowanym i obszernym tematem, którego nie sposób do końca zbadać. Właśnie dlatego nie wiadomo z całkowitą pewnością, w jaki sposób dana osoba zareaguje na niektóre sytuacje w swoim życiu.

Czym jest depresja?

Terminu „depresja” używa się potocznie celem nazywania wielu doświadczeń, poczynając od ledwie zauważalnego i przejściowego obniżenia nastroju, aż do zaburzeń niezwykle głębokich, a nawet zagrażających życiu. Stosuje się go więc do opisania złego nastroju który może trwać kilka chwil, godzin, a nawet dni czy dłużej. Bardzo często słowo depresja jest nadużywane i w rzeczywistości ludzie opisują nim pogorszenie nastroju wskutek różnych wydarzeń w życiu.

W rzeczywistości, depresja jest poważnym zespołem zaburzeń psychicznych, na który składają się: depresyjny (bardzo zły, przygnębiający) nastrój, różnie nasilone zahamowania, niepokój psychiczny oraz długotrwały lęk. Szacuje się, że kobiety aż 2-krotnie częściej zapadają na depresję niż mężczyźni.

Rodzaje depresji

Jak wspomniano we wstępie, wyróżniamy wiele typów depresji. Do najczęstszych zalicza się między innymi następujące:

 • maskowana – w jej przebiegu występują inne objawy, które mogą maskować rzeczywisty problem. W związku z tym mogą się pojawiać bóle brzucha, zaparcia, biegunki, bóle głowy czy zespół niespokojnych nóg;
 • atypowa – zwana także lękową. Wiąże się z silnym poczuciem lęku i pobudzeniem psychoruchowym. Nie rzadko zauważa się myśli samobójcze;
 • hipochondryczna – jako nasilony lęk o własne zdrowie, a nawet życie;
 • depersonalizacyjna – objawia się zobojętnieniem na ludzi i wydarzenia, pacjent ma wrażenie, że nie znajduje się w realnym świecie;
 • anankastyczna – jako skłonność do kompulsywnych działań i natręctw myślowych;
 • anaklityczna – dotyczy noworodków, objawia się zaburzeniem łaknienia w odpowiedzi na izolację od matki;
 • poporodowa – może pojawić się do roku od porodu. Kobieta unika kontaktów z innymi ludźmi, nawet z własnym dzieckiem. Ma ciągłe wrażenie, że nie jest dobrą matką. W skrajnych przypadkach może chcieć nawet skrzywdzić swoje dziecko;
 • sezonowa – pojawia się najczęściej jesienią, gdy zmiana warunków atmosferycznych sprzyja złym nastrojom.

Depresja może występować jako pojedyncza jednostka chorobowa, jednak bardzo często towarzyszy innym zaburzeniom psychicznym czy ogólnoustrojowym, np.: chorobie afektywnej dwubiegunowej, mitomanii czy schorzeniom przewlekłym (nowotwory, choroby autoimmunologiczne).

Rodzaje depresji – egzogenna i endogenna

Inny podział obejmuje depresję egzogenną oraz depresję endogenną. Egzogenna wynika z narażenia ustroju na silne czynniki zewnętrzne, np. bardzo traumatyczne wydarzenia (własna poważna choroba, utrata dochodów, śmierć bliskiej osoby). Zwiększone ryzyko tego rodzaju depresji ma miejsce u osób chwiejnych emocjonalnie i bardzo wrażliwych. Z kolei depresja endogenna nie ma żadnej charakterystycznej przyczyny zewnętrznej – wiąże się po prostu z zaburzeniem funkcjonowania mózgu, układu hormonalnego lub całego układu nerwowego.

Stopie depresji

Rodzaje depresji to nie wszystko. W diagnostyce i leczeniu depresji istotne jest prawidłowe wskazanie stopnia depresji. Wyróżniamy 3 podstawowe stopnie:

 • 1 – lekka, objawia się pod postacią lekko obniżonego nastroju przez większą część dnia bez względu na okoliczności. Sporadycznie mogą pojawiać się objawy takie jak zmęczenie, zniechęcenie czy gorszy apetyt;
 • 2 – umiarkowana, objawia się znacznym i stałym pogorszeniem nastroju, zniechęceniem oraz pogorszeniem funkcjonowania w grupie;
 • 3 – bardzo silna, pacjenci najczęściej wykazują bardzo głęboki smutek, zobojętnienie, niezdolność do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Mogą pojawiać się myśli samobójcze.

Oczywiście każdy stopień depresji także może być różny w zależności od danej osoby. Zawsze jednak, do typowych objawów klasycznej depresji zaliczamy:

 • zaniżenie samooceny;
 • poczucie winy;
 • smutek występujący dłużej niż 2 tygodnie i niemający związku z konkretnymi wydarzeniami;
 • spadek kondycji fizycznej;
 • zaburzenia lękowe;
 • problemy ze snem – bezsenność lub ciągła chęć spania;
 • zaburzenia koncentracji;
 • nadmierny apetyt lub całkowity brak apetytu;
 • zaburzenia popędu seksualnego.

Myśli samobójcze odczuwane są przez chorego jako jedyne rozwiązanie na ucieczkę od własnych problemów, które w jego mniemaniu są niemożliwe do usunięcia w inny sposób.

Polecane produkty

Omega 3 – czysty roślinny olej z Pachnotki zwyczajnej
Omega 3 to naturalny produkt zawierający w swoim składzie czysty, roślinny olej, z pełniącymi istotną rolę w odżywianiu człowieka kwasami tłuszczowymi Omega 3. Stanowi wsparcie dla mózgu i odpowiada za jego prawidłową pracę. Dodatkowo wspiera odporność
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Hammen C., Depresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 2. Pełka-Wysiecka J., Samochowiec J., Depresja – czy faktycznie zróżnicowana farmakoterapia?, Psychiatria, 3/2014.
 3. Jarema M., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami