Kolagen do picia
Kolagen do picia

Pozytonowa tomografia emisyjnaPozytonowa tomografia emisyjna (ang. Positron emission tomography)  nazywana jest w skrócie badaniem PET i należy do dziedziny medycyny nuklearnej. To technika pozwalająca zobrazować czynność tkanek i narządów, wykorzystując przy tym substancje fizjologicznie występujące w ustroju lub ich analogi. Znajduje szerokie zastosowanie zwłaszcza w onkologii, choć nie tylko.

Badanie PET – na czym polega?

Pozytonowa tomografia emisyjna polega na podawaniu minimalnej ilości fizjologicznych molekuł, najczęściej jest to glukoza, która jest znakowana atomami radioaktywnymi o bardzo krótkim okresie połowicznego rozpadu. Takie molekuły radioaktywne nazywają się radioznacznikiem. Podczas badania rejestruje się promieniowanie powstające w czasie anihilacji pozytonów. Rejestracja obrazu odbywa się w oparciu o dedykowany tomograf pozytonowy. Składa się on z licznych detektorów służących do rejestracji promieniowania γ, które rozmieszczone są na nieruchomym pierścieniu detekcyjnym wokół leżącego pacjenta. Uzyskana z detektora informacja przesyłana jest do komputera, który na jej podstawie generuje model przestrzennego rozkładu liczby zliczeń. Następnie obraz poddawany jest cyfrowej obróbce, dzięki której otrzymuje się trójwymiarowy model niezbędny do oceny klinicznej. Podwyższony metabolizm sugeruje przerzuty nowotworowe lub choroby neurologiczne.

Omawiając nieco przystępniej, pozytonowa tomografia emisyjna polega na określaniu rozkładu przestrzennego stężenia wybranej substancji w organizmie pacjenta oraz zmian tego stężenia w czasie. W tym celu podaje się pacjentowi farmaceutyk znakowany izotopem promieniotwórczym emitującym pozytony, w stężeniu niewywołującym skutków ubocznych. Na podstawie pomiaru ich rozkładu gęstości można z dużą dokładnością rozpoznać skupiska chorych komórek, nawet jeśli nie stanowią one jeszcze zmian morfologicznych wykrywalnych innymi metodami.

Samo badanie trwa około 20-30 minut, jednak przygotowanie pacjenta może trwać znacznie dłużej. Warto zaznaczyć, że badanie PET jest całkowicie bezbolesne, pozbawione działań niepożądanych. Sprawia to, że wykorzystuje się je także w przypadku dzieci. Zalecenia Unii Europejskiej mówią, że jeden tomograf pozytonowy powinien przypadać na 2 miliony mieszkańców. W Polsce urządzeń tych jest jednak jedynie 11.

Pozytonowa tomografia emisyjna – wskazania

Badanie PET wykorzystywane jest m.in. do:

  • oceny kondycji i zdrowia wielu narządów wewnętrznych;
  • wykrywania i lokalizacji nowotworów;
  • monitorowania przebiegu leczenia onkologicznego.

Szacuje się, że dzięki technice tomografii emisyjnej wykrywalność chorób nowotworowych we wczesnym stadium sięga 90%. Takich wyników nie dają żadne inne badania, także USG czy klasyczna tomografia komputerowa. Podstawowym wskazaniem jest zatem podejrzenie lub monitorowanie leczenia chorób nowotworowych oraz przerzutów nowotworowych niemal wszystkich narządów wewnętrznych. Innymi wskazaniami są jednak również: stany zapalne, choroby neurologiczne oraz schorzenia kardiologiczne, w tym choroba niedokrwienna serca.

Pozytonowa tomografia emisyjna – przeciwwskazania

Badanie PET jest bezpieczne, a dawka promieniowania tak mała, że wyemitowana jednorazowo nie wpływa negatywnie na stan zdrowia. Mimo tego nie należy wykonywać go w przypadku kobiet w ciąży, ponieważ tkanki płodu są wyjątkowo podatne nawet na małe dawki promieniowania. Badania nie należy przeprowadzać również bezpośrednio po lub w trakcie radioterapii, chemioterapii, po badaniach endoskopowych, operacjach, biopsjach – chyba że lekarz zaleci inaczej. Przeciwwskazaniem jest też poziom glukozy powyżej 200 mg%.

Jak przygotować się do badania PET?

Przygotowanie pacjenta do badania obejmuje powstrzymanie się od przyjmowania posiłków przez 4-6 godzin przed badaniem, co ma na celu obniżenie poziomu insuliny i wychwytu glukozy w obrębie tkanki tłuszczowej, mięśni szkieletowych i miokardium. Poziom glikemii przed badaniem nie powinien przekraczać 150 mg%. Przez 24 godziny przed badaniem zaleca się dietę niskowęglowodanową. Należy dodatkowo zminimalizować wszelką aktywność mięśniową, zapewniając pacjentowi możliwość relaksu przynajmniej na 60 minut przed badaniem.

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach (100% naturalna)
Spirulina posiada w pełni naturalne witaminy i minerały o wysokim stężeniu. W jej skład wchodzą m.in.: biotyna, beta-karoten, kwas foliowy, tiamina, niacyna, witamina D, E i inne witaminy oraz białko i błonnik. To też źródło cynku, magnezu, wapnia, żelaza
Zobacz tutaj ...
Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i …
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Jodłowska E., Czepczyński R., Fularz M., Adamiak P., Jarząbek-Bielecka G., Kędzia W., Pisarska-Krawczyk M., Ruchała M., Pozytonowa tomografia emisyjna – znaczenie w ginekologii, Curr Gynecol Oncol, 15/2017.
  2. Chodorowska A., Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET), Farmakologia Polska, 66/2010.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami