Kolagen do picia
Kolagen do picia

PołożnaPołożna jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia, którego podstawowe zadanie polega na wspieraniu kobiet przygotowujących się do ciąży, ciężarnych oraz po porodzie. W ramach jej kompetencji zawodowej znajduje się także opieka nad noworodkiem. Położne są ważną częścią zespołu interdyscyplinarnego w każdym szpitalu.

Położna – kto to jest?

Położna jest przedstawicielką zawodu medycznego o nazwie położnictwo. Aby zostać położną, należy zatem ukończyć 5-letnie studia na tym kierunku. Ze względu na duże zapotrzebowanie studia położnicze cieszą się w dzisiejszych czasach ogromną popularnością. Coraz częściej zawodem tym interesują się ponadto mężczyźni. Położna nie jest lekarzem, jednak współpracuje z nim na co dzień.

Czym zajmuje się położna?

Wyróżnia się położne pracujące w szpitalach i położne pracujące poza szpitalem (tak zwane położne środowiskowe). W pierwszym przypadku zadaniem tej specjalistki jest:

 • rozpoznawanie problemów zdrowotnych z zakresu ginekologii;
 • edukacja kobiet w ciąży – zarówno w przypadku ciąży fizjologicznej, jak i ciąży zagrożonej;
 • przygotowywanie kobiet do porodu i do opieki nad noworodkiem;
 • wsparcie w opiece nad noworodkiem w pierwszych dniach po porodzie, gdy kobieta i dziecko znajdują się jeszcze w szpitalu;
 • pomoc przy porodzie siłami natury;
 • udzielanie porad kobietom ciężarnym i w połogu, łagodzenie niektórych dolegliwości okresu okołoporodowego i okresu ciąży.

Położna od samego początku porodu aż do wydalenia łożyska pilnuje stanu matki i dziecka oraz ingeruje, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wspiera przy parciach i daje wskazówki, jak należy przeć. W razie powikłań konsultuje się z ginekologiem bądź zleca przewóz kobiety do szpitala. Każda kobieta decydująca się na poród w domu, powinna postarać się, aby towarzyszyła jej przy tym doświadczona położna.

Położna środowiskowa z kolei opiekuje się kobietami poza szpitalem. Do zakresu jej obowiązków zalicza się m.in. opiekę nad kobietami w każdym wieku, dbanie o edukację i zdrowie nastolatek, kobiet w okresie rozrodczym i kobiet po menopauzie, wykonywanie wizyt patronażowych u noworodków, ale również opiekę nad kobietami po operacjach ginekologicznych oraz pobieranie wymazów cytologicznych. Pierwsza wizyta patronażowa ma miejsce do 48. godzin od wyjścia ze szpitala, a później położna będzie dostosowywać częstotliwość spotkań do samopoczucia matki i potrzeb noworodka.

Ile kosztuje prywatna położna?

Każda kobieta objęta ubezpieczeniem zdrowotnym może liczyć na opiekę położnej środowiskowej w ramach NFZ, zatem wszelkie jej wizyty są bezpłatne. Obejmuje to darmową opiekę w czasie całej ciąży oraz 4-6 wizyt patronażowych po porodzie. Aby z nich skorzystać, należy tylko złożyć deklarację wyboru położnej środowiskowej. Darmowa będzie również opieka na sali porodowej sprawowana przez zatrudnioną w szpitalu położną, która akurat jest na dyżurze. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wykupić prywatne wizyty u położnych. Dodatkowo płatne będą również zajęcia prowadzone w szkołach rodzenia, m.in. właśnie przez położne czy fizjoterapeutów uroginekologicznych.

Wynajęcie osobistej położnej do szpitala jest możliwe w zasadzie w każdej placówce, a koszt waha się od 300 do 800 zł. Koszt pojedynczej wizyty położnej po porodzie wynosi natomiast 150-200 zł.

Specjalizacje położnicze

Wyróżnia się kilka różnych specjalizacji położniczych. Dzięki temu osoba studiująca położnictwo może wybrać kierunek interesujący ją najbardziej i rozwijać się głównie w nim. Specjalizacje są następujące:

 • położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – jej rola polega głównie na promowaniu wiedzy, poszerzaniu dostępu do informacji na temat ciąży, porodu i zdrowia seksualnego;
 • położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego – zajmuje się głównie opieką nad noworodkami urodzonymi o terminie oraz wcześniakami. Takie specjalistki przeważnie pracują na oddziałach szpitalnych neonatologicznych;
 • położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego – sprawuje opiekę zdrowotną nad kobietą i jej rodziną;
 • położna specjalista pielęgniarstwa położniczego – sprawuje opiekę głównie nad położnicami, czyli kobieta mi rodzącymi lub będącymi w połogu;
 • położna specjalista organizacji i zarządzania – określa zapotrzebowanie na usługi położnicze, nadzoruje proces świadczenia usług zdrowotnych, opracowuje programy poprawy jakości świadczeń zdrowotnych;
 • położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego – zajmuje się profilaktyką i zwalczaniem zakażeń szpitalnych, sprawuje nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym placówki, jest wsparciem w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego;
 • położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego – zajmuje się opieką nad kobietami z różnymi problemami ginekologicznymi, dba o profilaktykę tych problemów przez cały okres życia kobiety.

Specjalizacje położnicze oferują różnorodne możliwości rozwoju zawodowego dla osób studiujących położnictwo.

Polecane produkty

Bio Acerola C - 100% naturalna witamina C
Acerola od bioalgi to w pełni naturalny (organiczny) i bez żadnych dodatków produkt. Wytwarzany jest z owoców wiśni Acerola, na ściśle kontrolowanej, ekologicznej uprawie, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 2. Uprawnienia pielęgniarki/położnej [https://www.izbapiel.katowice.pl/home/dzial-prawny/akty-prawne/5389-uprawnienia-pielegniarki-poloznej].
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami