Kolagen do picia
Kolagen do picia

kadherynyKadheryny to związki zaliczane do grona białek adhezyjnych, które biorą udział w oddziaływaniu między komórkami, w czym uczestniczą dodatkowo jony wapnia Ca2+. Do dnia dzisiejszego najlepiej poznano kadheryny nabłonkowe (E), neuronalne (N), łożyskowe (P) oraz siatkówkowe (R).

Kadheryny – charakterystyka

Obecnie znanych jest ponad 100 różnych cząsteczek adhezyjnych, pełniących kluczową rolę w kontaktach między komórkami. Na podstawie różnic w budowie molekularnej cząsteczki adhezyjne zaklasyfikowano do 5 rodzin: selektyn, integryn, kadheryn, cząsteczek z nadrodziny immunoglobulin oraz antygenu różnicowania komórkowego. Budowa i właściwości cząsteczek adhezyjnych wpływają na regulację głównych funkcji komórki, takich jak różnicowanie, proliferacja, apoptoza i migracja.

Kadheryny stanowią grupę około 30 rodzajów transbłonowych cząsteczek adhezyjnych, składających się z domeny zewnątrzkomórkowej (wymagającej odpowiedniego stężenia jonów Ca2+), przezbłonowej oraz wewnątrzkomórkowej. Kadheryny występują w wyspecjalizowanych miejscach komórki zwanych obwódkami zamykającymi i obwódkami zwierającymi. Łączą się z elementami aktynowymi cytoszkieletu za pośrednictwem cząsteczek katenin – α, β i γ, a także białka p120.

Funkcje kadheryn

Kadheryny zaliczane są do najważniejszych cząsteczek adhezyjnych, które pośredniczą m.in. w adhezji międzykomórkowej komórka-komórka. Uważa się, że są podstawowymi mediatorami adhezji homotypowej, co oznacza, że cząsteczka kadheryny jednej komórki wiąże się z cząsteczką kadheryny o tym samym typie budowy na drugiej komórce. W zależności od rodzaju kadheryna może pełnić nieco inną rolę.

Kadheryny E, czyli nabłonkowe, zostały najlepiej poznane. Zabezpieczają one kontakty międzykomórkowe, pełniąc decydującą rolę w regulacji adhezji komórek nabłonkowych. Defekt któregokolwiek ze składowych kompleksu kadheryna-katenina prowadzi do utraty zdolności adhezyjnej komórki, jednak odbudowanie prawidłowej struktury kompleksu przywraca tę właściwość. Z kolei kadheryna P wykazuje sporą ekspresję w łożysku, gdzie prawdopodobnie uczestniczy w adhezji między trofoblastem zarodka a komórkami matki. Bez względu na rodzaj kadheryny można stwierdzić, że podstawową ich rolą jest ułatwianie przylegania do siebie komórek o tym samym typie.

Kadheryny w onkologii

W większości nowotworów pochodzenia nabłonkowego utrata E-kadheryny pośredniczy w nabyciu przez komórki nowotworowe inwazyjnego i agresywnego fenotypu. Z kolei ekspresja P-kadheryny w znacznym stopniu wiąże się z komórkami niezróżnicowanych tkanek nabłonkowych oraz w niskozróżnicowanych nowotworach. N-kadheryna angażuje się w utrzymanie stabilności mikronaczyń oraz pełni znaczącą rolę w tworzeniu naczyń krwionośnych. Kadheryna N jest wykrywana na powierzchni komórek nowotworowych, wpływając na ich migrację przez śródbłonek naczyniowy. Poznanie roli i sposobu funkcjonowania białek uczestniczących w adhezji komórkowej oraz migracji w nowotworach jest kluczową dziedziną badań. Może mieć znaczenie dla przyszłego leczenia tego typu chorób.

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach (100% naturalna)
Spirulina posiada w pełni naturalne witaminy i minerały o wysokim stężeniu. W jej skład wchodzą m.in.: biotyna, beta-karoten, kwas foliowy, tiamina, niacyna, witamina D, E i inne witaminy oraz białko i błonnik. To też źródło cynku, magnezu, wapnia, żelaza
Zobacz tutaj ...
Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i …
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Kwiatkowski P., Godlewski J., Śliwińska-Jewsiewicka A., Kmieć Z., Cząsteczki adhezyjne w procesie nowotworzenia i przerzutowania, Pol. Ann. Med., 16/2009.
  2. Rogacki K., Rola komórkowej ekspresji β-kateniny i E-kadheryny jako markerów progresji zmian w przewlekłym zapaleniu wątroby typu C, Poznań 2014.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami