Olej z czarnuszki
Olej z czarnuszki

Transfuzja krwiTransfuzja krwi (przetaczanie krwi) to często wykonywana procedura medyczna, nierzadko stanowiąca ostatnią deskę ratunku dla pacjenta. Najczęściej wykonuje się ją u pacjentów podczas i po operacjach, a także przy znacznych anemiach. Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i skuteczności transfuzji krwi ma znajomość grupy krwi pacjenta.

Transfuzja krwi – na czym polega?

Krew to płynna tkanka łączna bogata m.in. w erytrocyty (transportujące tlen), trombocyty (umożliwiające efektywne krzepnięcie krwi), leukocyty (komórki odpornościowe) oraz przeciwciała. Stale krąży w zamkniętym obiegu naczyń krwionośnych, umożliwiając dotlenienie i odżywienie wszystkich komórek całego organizmu. Całkowita objętość krwi u dorosłego człowieka wynosi około 5 l. Wskutek doznanych urazów, podczas operacji lub przy poważnych chorobach organizm może stracić znaczną część krwi lub jej składników. Wówczas staje się konieczne wykonanie transfuzji.

Zabieg polega na dożylnym podaniu potrzebującemu pacjentowi krwi dawcy o określonej grupie krwi (układ AB0 oraz Rh). Możliwe jest również wykonanie transfuzji allogenicznej, polegającej na podaniu pacjentowi jego własnej, pobranej wcześniej krwi. Jeśli grupy krwi dawcy i biorcy nie są kompatybilne, transfuzja mogłaby mieć poważne konsekwencje zdrowotne, a nawet spowodować śmierć. Dlatego przez każdą operacją i przetoczeniem krwi wykonuje się jej badanie pod kątem grupy.

Współcześnie istnieje możliwość przetoczenia zarówno całej krwi, jak i wyłącznie jej składników, np. osocza, płytek krwi czy koncentratu krwinek czerwonych. W zależności od rodzaju transfuzji, może ona trwać od 30 minut nawet do 4 godzin.

Krew do transfuzji

Krew do transfuzji pochodzi od anonimowych dawców, którzy oddają ją w punktach krwiodawstwa zlokalizowanych w każdym mieście. Głównym obowiązkiem Centrum Krwiodawstwa jest zapewnienie odpowiedniej ilości krwi dla osób potrzebujących. Mitem jest przekonanie, że można oddać krew konkretnej, wybranej osobie, np. członkowi rodziny lub znajomemu. Oddana krew trafia do wspólnej puli banku krwiodawstwa. Warto wiedzieć, że oddając krew nie tylko pomagamy innym, ale także otrzymujemy szereg korzyści. Są to m.in. zwolnienie z obowiązku pracy w dniu oddania krwi, posiłek regeneracyjny (zwykle 8 czekolad) o łącznej wartości kalorycznej 4500 kcal czy zwrot kosztów transportu komunikacją miejską do najbliższego punktu krwiodawstwa.

Transfuzja krwi – przeciwwskazania

Jeśli krew dawcy i biorcy jest zgodna, nie ma przeciwwskazań do wykonania transfuzji. Należy pamiętać, że osobom z krwią Rh- nie można przetoczyć krwi Rh+. Przed transfuzją wykonuje się tzw. próbę krzyżową, aby tym samym uniknąć ewentualnych powikłań po przetoczeniu.

Transfuzja krwi a grupy krwi

Jak wcześniej wspomniano, grupa krwi dawcy i biorcy musi być ze sobą kompatybilna. Prezentuje się to następująco, w zależności od grupy krwi biorcy:

  • AB+ – może przyjąć każdą grupę krwi;
  • AB- – może przyjąć 0-, B-, A-, AB-;
  • A+ – może przyjąć 0-, 0+, A-, A+;
  • A- – może przyjąć 0- lub A-;
  • B+ – może przyjąć 0-, 0+, B-, B+;
  • B- – może przyjąć 0- lub B-;
  • 0+ – może przyjąć 0- lub 0+;
  • 0- – może przyjąć wyłącznie grupę krwi 0-.

Wnioskując, najlepszym dawcą jest osoba posiadająca grupę krwi 0-, ponieważ z takiej krwi może skorzystać każdy biorca, bez względu na swoją grupę krwi. Posiadając 0- zawsze warto rozpocząć regularne oddawanie krwi. Taka krew jest bowiem najbardziej pożądana. Osoba z grupą krwi 0- jest jednocześnie najtrudniejszym biorcą, ponieważ może otrzymać wyłącznie swoją grupę krwi. W najkorzystniejszej sytuacji znajduje się osoba z grupą krwi AB+, ponieważ może ona otrzymać każdą inną grupę krwi.

Czy transfuzja krwi jest bezpieczna?

Przetoczenie krwi, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zasad higieny oraz przeciwwskazań, jest procedurą w pełni bezpieczną i ratującą życie. Krew musi być zdrowa i czysta. Przy zanieczyszczeniach mikrobiologicznych może bowiem doprowadzić do sepsy u biorcy, zaś gdy krew dawcy zawiera bakterie i wirusy, spowodują one chorobę u biorcy (np. AIDS).

Polecane produkty

Spirulina + Żelazo - naturalne wsparcie krwi
Naturalny produkt Spirulina + żelazo od bioalgi jest czysto roślinnym źródłem żelaza, wyprodukowanym wyłącznie przez Matkę Naturę. Jego biodostępność jest dzięki temu na wysokim poziomie co pozwala m.in. na uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka ...
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Korsak J., Fabijańska-Mitek J., Jędrzejczak W., Nowacka E., Radziwon P., Rzepecki P., Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych, Warszawa 2020.
  2. Dmoszyńska A., Robak T., Hus I., Podstawy hematologii, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2019.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami