Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 7 maja 2023

Osocze krwiOsocze (inaczej: plazma) stanowi około 55% całej objętości krwi. To wodny roztwór białek, aminokwasów, elektrolitów, cukrów, witamin, tłuszczów i wielu innych substancji o niskiej masie cząsteczkowej, z czego aż 90% stanowi woda. W osoczu zawieszone są elementy morfotyczne. Gdy dojdzie do krzepnięcia osocza wydziela się skrzep, zaś pozostały płyn zwie się surowicą.

Osocze – skład

Osocze jest przezroczystą, opalizującą cieczą składającą się w 90-92% z wody. Pozostałe składniki dzieli się na organiczne i nieorganiczne, w większości występujące w formie zjonizowanej. W osoczu zauważyć można 3 główne rodzaje białek:

 • albuminy – przyciągają wodę, warunkują resorpcję płynu tkankowego, zaś przy ich niedoborze powstają obrzęki. Dodatkowo pełnią funkcję nośników niektórych hormonów, kwasów tłuszczowych, barwników żółciowych czy leków. Wykazują zdolność łagodzenia zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej;
 • globuliny – posiadają zróżnicowaną budowę i wielkość, dlatego wyróżnia się tu globuliny alfa i beta (pełniące funkcję białek nośnikowych, wiążące jony miedzi i żelaza, hormony czy kwasy tłuszczowe), a także globuliny gamma (immunoglobuliny, odgrywające ważną rolę w mechanizmach odporności swoistej);
 • fibrynogen – prekursor włóknika (fibryny), podstawowego białka warunkującego krzepnięcie krwi.

Pozostałymi składnikami osocza są:

 • cholesterol i lipoproteiny – HDL, LDL, IDL, VLDL;
 • kwasy tłuszczowe;
 • trójglicerydy;
 • glukoza;
 • hormony;
 • witaminy rozpuszczalne w tłuszczach;
 • dwutlenek węgla;
 • produkty metabolizmu białek, np. mocznik;
 • produkty metabolizmu hemu, np. bilirubina;
 • sole mineralne.

Osocze posiada więc bogaty skład. Badając go można uzyskać stosunkowo dokładny obraz zdrowia.

Osocze – funkcje

Osocze odpowiada za transport cząsteczek niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek, nadaje krwi odpowiedniej lepkości i płynności. Transportuje również zbędne produkty przemiany materii i pozwala sprawnie usunąć je z organizmu. Wykazuje wysoką zdolność krzepnięcia, dlatego odgrywa kluczową rolę w hemostazie. Ważną rolę odgrywają białka osocza, odpowiadające za odporność organizmu, równowagę kwasowo-zasadową, ciśnienie onkotyczne, lepkość osocza. W przypadku przedłużającego się głodu są również źródłem aminokwasów dla komórek.

Osocze bogatopłytkowe

W kosmetologii i dermatologii można spotkać pojęcie osocza bogatopłytkowego. Posiada ono udowodnione właściwości biostymulacyjne w stosunku do fibroblastów, a więc i produkcji nowych włókien kolagenowych czy elastynowych. Wstrzykiwanie osocza bogatopłytkowego wspomaga tworzenie nowych sieci naczyń. Do celów medycznych osocze pozyskuje się na drodze wirowania pełnej krwi jeszcze przed jej skrzepnięciem. Posiada inne właściwości niż surowica, którą także uzyskuje się poprzez wirowanie krwi, jednak już skrzepniętej. Surowica nie zawiera płytek krwi, ponieważ podczas krzepnięcia stają się one częścią skrzepu.

Osocze bogatopłytkowe to preparat krwiopochodny, otrzymywany z krwi żylnej pacjenta. Stanowi koncentrat własnych płytek krwi w stosunkowo niewielkiej objętości osocza. Jest jednak czymś więcej niż tylko koncentratem płytek krwi, zawiera bowiem wszystkie wartościowe składniki osocza – między innymi fibrynę, fibronektynę i vitrinecynę. Odpowiadają one za prawidłową adhezję komórek do siebie, warunkują więc proces gojenia się i odnowy tkanek.

Osocze bogatopłytkowe ma szerokie zastosowanie nie tylko w kosmetologii, ale również w medycynie. Wstrzykuje się je celem poprawy kondycji skóry, jej odmłodzenia i przywrócenia elastyczności. A także do zmniejszania bólu poekstrakcyjnego, leczenia ubytków stawowych i kostnych, leczenia tendinopatii i choroby zwyrodnieniowej stawów, a także wielu innych.

Polecane produkty

Spirulina + Żelazo - naturalne wsparcie krwi
Naturalny produkt Spirulina + żelazo od bioalgi jest czysto roślinnym źródłem żelaza, wyprodukowanym wyłącznie przez Matkę Naturę. Jego biodostępność jest dzięki temu na wysokim poziomie co pozwala m.in. na uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka ...
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Gołos A., Treliński J., Kliniczne zastosowanie osocza bogatopłytkowego, Hematologia, 3/2014.
 2. Górski J., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
 3. Ganong W., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami