Miłorząb dwuklapowy - Ginkgo BilobaSpecjalny ekstrakt odnawia mitochondrialne funkcje i utrzymuje odpowiednie zapotrzebowanie energetyczne komórki.

Działanie specjalnego ekstraktu Gingko Biloba Egb 761 zostało potwierdzone w licznych badaniach naukowych. Mocą decyzji sądu najwyższego skreślenie preparatów Gingko z listy środków leczniczych zostało anulowane jako sprzeczne z konstytucją. Dlatego też od 1 stycznia  2004 mogą one być znowu przepisywane jako środki refundowane przez kasy chorych.
Liczne recenzowane badania potwierdzają klinicznie ważne działania ekstraktu Gingko biloba Egb 761. Z powodu tych naukowych badań, sąd najwyższy podjął wyżej wspomnianą decyzję, orzekł, że wykreślenie preparatów Gingko z rejestru środków leczniczych było sprzeczne z prawem. W związku z tym, od 1 stycznia 2004 preparaty Gingko takie jak tabletki Tebofortan® 40mg, drażetki Tebonin® retard i krople Tebofortan® 4% mogą być znowu przepisywane jako leki refundowane przez kasę chorych. W Austrii około 100 000 ludzi cierpi na choroby demencyjne. Najczęstsze przypadki to demencja spowodowana chorobą Alzheimera (DAT), następnie demencja typu naczyniowego (MID) oraz formy mieszane. Z powodu zwiększającego się udziału starszych ludzi w społeczeństwach Europy Środkowej, szacuje się kolejny wzrost zachorowań na choroby demencyjne.
Rozproszone badania uwzględniające grupę placebo dały chorym na choroby demencyjne w ostatnich latach nadzieję, gdyż wykazały, że grupy badane zażywające ekstrakt Gingko biloba EGb 761 odnotowały jego pozytywny wpływ. Ekstrakt jest uzyskiwany w zestandaryzowanym, wielostopniowym procesie z liści drzewa Gingko.

Badania z efektem placebo.

W klasycznym badaniu on the Severity of cognitive Impairment on the Effect of Ginkgo biloba Extract EGB 761 in Alzheimer`s Disease“ (Neuropsychobiology 45, 2002, 19-26) autorstwa Le Bars i współpracowników przez rok leczono 236 chorych na demencję opatentowanym ekstraktem Gingko lub środkiem placebo. U pacjentów z lekką bądź średnią demencją znacznie poprawiły się, dzięki Ginkgo terapii, wydajność pamięci i funkcje socjalne. U pacjentów chorych na ciężką demencję zauważono stabilizację wydajności pamięciowej. Natomiast w grupie placebo demencja szybko się pogłębiła.

Chorzy na demencje dłużej i łatwiej pielęgnowani w domu.

Doz. Dr. Ralf Ihl, z Rheinklinik Düsseldorf, jest zachwycony preparatami Gingko, które umożliwiają dłuższą i lżejszą opiekę w domu nad chorymi na demencję. Skuteczność ekstraktu Gingko biloba opiera się między innymi na polepszeniu ukrwienia, polepszeniu przepływu krwi i ochronie tkanek i organów przed uszkodzeniami. Udowodniona efektywność specjalnego ekstraktu z Gingko biloba EGb 761 zmusiła w listopadzie 1999 roku światową organizację zdrowia WHO do przyjęcia tej substancji do klasyfikacji ATC jako lek przeciwko demencji. Zgodnie z najnowszymi wynikami badań, opatentowany ekstrakt z Gingko biloba poprawia także znacznie zdolności motoryczne u dorosłych nie chorujących na demencję. We francuskim badaniu EPIDOS Sandrine Andrieu i współpracowników (Journal of Gerontology 2003) udowodniono, że EGb 761 odgrywa ważną rolę w profilaktyce demencyjnej choroby Alzheimera.

Badania na 7.598 kobietach.

Pierwotnym celem badania „Epidemiologie of Osteoporosis” było zbadanie czynników ryzyka złamań kości udowych u starszych kobiet. Rozległe pomiary danych pozwoliły na analizę rozwoju demencji przy chorobie Alzheimera. Badanie obejmowała 7.598 kobiet w wieku co najmniej 75 lat.

Uderzające było to, że kobiety z demencją znacznie rzadziej zażywały leki kategorii C4A, niż kobiety, które zachowały pełną, kognitywną sprawność. Kategoria C4A obejmuje we Francji specjalny ekstrakt Gingko biloba i nootropiki wspomagające ukrwienie. Po wieloletniej, intensywnej pracy, badaczom farmakologicznym udało się trafić na trop zasady działania Ekstraktu z Gingko (EGb 761). Na kongresie niemieckiego Związku psychiatrii, psychoterapii i leczenia chorób nerwowych w 2003 roku w Berlinie ogłoszono, że Gingko biloba zapobiega zniszczeniu mitochondriów – dostawców energii do komórek. Nawet w miejscach uszkodzonych, ekstrakt powoduje odbudowę mitochondrialnych funkcji i regulację dostarczania energii do komórek. Pozytywny wpływ ekstraktu na chorych na Alzheimera daje się wytłumaczyć chroniącą funkcją mitochondriów. W kontrolowanym, podwójnym badaniu P. Fiesa i Angeliki Dienel udowodniona została terapeutyczna skuteczność EGb 761 u 99 pacjentów z ograniczoną zdolnością widzenia wywołaną starczą chorobą AMD. Już po czterech tygodniach w obydwu grupach stosujących EGb 761 zaobserwowano wyraźne polepszenie wzroku, które było jeszcze większe w grupie stosującej większą dawkę specyfiku. Wynik ten potwierdza, że przy chorobie AMD lub przy ograniczonej widoczności wywołanej innymi czynnikami, terapia EGb 761 jest sensownym rozwiązaniem. W monocentrycznym, randomizacyjnym, podwójnym badaniu uwzględniającym efekt placebo (Publikacja: „Fortschritte der Medizin”1998) autorstwa I. Blume i współpracowników, na 40 pacjentach z Claudicatio intermittens, udowodniono, że stosowanie ekstraktu Gingko biloba EGb 761, zawartego w specyfikach: Tebofortan® i Tebonin®, o 50% wydłuża bezbolesną drogę, jaką mogą przebyć osoby z chorobą wieńcową w stadium IIb wg. Fontanie.

Demencja 

Działanie ekstraktu Gingko biloba daje się wytłumaczyć jego właściwością do ochrony mitochondriów.

Działanie specjalnego ekstraktu Gingko biloba EGb 761

  • Działania neuroochronne i ochrona błon
  • Poprawa procesu przemiany energii
  • Poprawa tolerancji na hipoksję organizmu
  • Ochrona przed skutkami niedokrwienia
  • Hamowanie apoptozy
  • Polepszenie płynności błon
  • Polepszenie centralnej neurotransmisji
  • Polepszenie sprawności pamięciowej i zdolności do uczenia się.
Spirulina Febico - naturalne witaminy i minerały na wyciągnięcie ręki
Spirulina Febico - wysokiej jakości alga, której skład to 100% czysta Spirulina. Każdy etap, od hodowli, poprzez produkcję, do otrzymania pełnowartościowego produktu, jest poddawany szczegółowej kontroli. Pozwala to uzyskać najwyższej jakości Spirulinę
Zobacz tutaj ...
Spirulina bioalgi - kompletne wzmocnienie i oczyszczenie organizmu
Hodowla Spiruliny bioalgi mieści się na Tajwanie, wysoko w górach, w miejscu stałego nasłonecznienia (śr. temp. to 25 st. C). Nie naraża to na stres oksydacyjny komórek Spiruliny. Dlatego zachowuje ona bardzo wysokie stężenie składników odżywczych
Zobacz tutaj ...