Koenzym Q10 promocja
Koenzym Q10

Aktualizacja: 4 maja 2022

Czy zatorowość płucna jest groźna?Zatorowość płucna to zwężenie lub zamknięcie tętnicy płucnej bądź części jej rozgałęzień przez materiał zatorowy. Mogą nim być np. skrzepliny. W efekcie miejsce ma niedrożność naczyń płucnych doprowadzając do upośledzenia ukrwienia miąższu płucnego.

Przyczyny zatorowości płucnej

Zatorowość płucna najczęściej stanowi konsekwencję zakrzepicy żył głębokich. Do silnych czynników ryzyka zaliczamy również:

 • duże urazy;
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego;
 • przebyte rozległe zabiegi operacyjne;
 • złamania, zwykle w obrębie miednicy lub kończyny dolnej;
 • wymiana stawu biodrowego lub kolanowego.

Umiarkowanymi czynnikami ryzyka są:

 • przewlekła niewydolność serca;
 • chemioterapia;
 • artroskopie kolana;
 • ciąża i okres połogu;
 • przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa;
 • trombofilia;
 • udar porażenny;
 • stosowanie doustnej antykoncepcji;
 • nowotwory złośliwe;
 • hormonalna terapia zastępcza.

Do najsłabszych czynników ryzyka zatorowości płucnej zaliczamy:

 • żylaki;
 • otyłość;
 • podeszły wiek;
 • przebyte operacje laparoskopowe;
 • unieruchomienie powyżej 3 dni.

Zatorowość płucna może mieć więc wiele przyczyn.

Zatorowość płucna – rokowania

W celu przewidywania wczesnego (wewnątrzszpitalnego lub 30-dniowego) rokowania u pacjentów z ostrą zatorowością płucną należy brać pod uwagę zarówno ryzyko związane z chorobą, jak i stan kliniczny pacjenta, a także choroby współistniejące. W chwili podejrzenia choroby u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie ze wstrząsem lub hipotonią należy natychmiast zakwalifikować jako osoby wysokiego ryzyka. Wymagają oni zastosowania algorytmu diagnostycznego dla stanów nagłych, a jeżeli zatorowość zostanie potwierdzona — wdrożenia pierwotnej reperfuzji farmakologicznej (lub alternatywnie chirurgicznej czy zabiegowej). U pacjentów bez wstrząsu lub niedociśnienia nie występuje wysokie ryzyko wczesnego niekorzystnego rokowania. Około jedna trzecia chorych należy do grupy niskiego ryzyka wczesnych zdarzeń niepożądanych.

Prawidłowe rozpoznanie i leczenie zatorowości płucnej zmniejsza śmiertelność w ostrym epizodzie do 3%. W masywnej zatorowości leczenie trombolityczne może zmniejszyć ryzyko zgonu lub nawrotu nawet o 50%. Rokowanie odległe zależy od przyczyny choroby i skuteczności profilaktyki wtórnej. Nawrót w ciągu 3 miesięcy obserwuje się u 8% chorych. Odpowiada on za 30% zgonów w obserwacji 2-tygodniowej oraz 50% zgonów w obserwacji 3-miesięcznej.

Zobacz również: Bezobjawowe zapalenie płuc.

Powikłania zatorowości płucnej

Zatorowość płucna w swoim przebiegu może prowadzić między innymi do niewydolności komór serca, jak również:

 • krwawień;
 • otwarcia otworu owalnego;
 • przewlekłego nadciśnienia płucnego.

Poważne krwawienia występują u około 22% chorych z zatorowością płucną leczonych trombolitycznie, w tym 3% stanowią krwawienia wewnątrzczaszkowe. Częstość tych powikłań jest mniejsza wśród chorych leczonych jedynie heparynami. Innym powikłaniem jest zatorowość skrzyżowana. Wzrost ciśnienia w prawym przedsionku może spowodować otwarcie otworu owalnego, który jest anatomicznie drożny u 30% zdrowej populacji. Następnie skrzepliny pochodzące z układu żylnego, płynąc przez drożny otwór owalny, mogą być przyczyną zatorów tętnic ośrodkowego układu nerwowego. Na końcu warto wspomnieć o przewlekłym nadciśnieniu płucnym o etiologii zatorowej. W 4% przypadków zatorowości płucnej mimo właściwego leczenia skrzepliny nie ulegają rozpuszczeniu, co jest przyczyną rozwoju przewlekłego nadciśnienia płucnego.

Czy zatorowość płucna jest groźna?

Zatorowość płucną należy uznawać za groźną chorobę. Zajmuje trzecie miejsce – tuż po zawale serca i udarze mózgu – wśród współczesnych przyczyn zgonów wskutek chorób układu krążenia. Jest także najczęstszą przyczyną śmierci kobiet ciężarnych. Jeśli choroba ma ciężki przebieg, niemal zawsze kończy się zgonem.

Zobacz również: Czy zakrzepica jest groźna?

Polecane produkty

Omega 3 - czysty roślinny olej z Pachnotki zwyczajnej
Omega 3 to naturalny produkt zawierający w swoim składzie czysty, roślinny olej, z pełniącymi istotną rolę w odżywianiu człowieka kwasami tłuszczowymi Omega 3. Jest on pozyskiwany z rośliny o nazwie Perilla frutescens.
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Mikocka J., Sielski J., Jak rozpoznajemy ostrą zatorowość płucną na Oddziałach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego?, Folia Cardiologica, 4/2018.
 2. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, tom I, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 3. Borgman M., Dieta dla serca i układu krążenia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2014.
 4. Straburzyńska-Migaj E., Lesiak M., Kardiologia w gabinecie lekarza POZ, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami