Koenzym Q10
Koenzym Q10

Aktualizacja: 29 lipca 2022

Niewydolność mięśnia sercowego to poważny problem kliniczny o wysokiej częstotliwości występowania. Mimo ogromnego postępu medycyny, ilość chorych w ostatnich latach wciąż rośnie, co jest zjawiskiem mocno niepokojącym. Niewydolność serca jest zespołem klinicznym, będącym końcowym wspólnym etapem wielu chorób sercowo-naczyniowych. Stanowi patologiczny stan, w którym serce nie może pompować takiej ilości krwi, która sprostałaby zapotrzebowaniom metabolicznym tkanek.

Niewydolność mięśnia sercowego

Niewydolność mięśnia sercowego – przyczyny

Głównymi przyczynami niewydolności mięśnia sercowego są:

Zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca jest najczęściej ostra niewydolność serca, czyli choroba o szybkim początku i wymagająca natychmiastowej interwencji. W skrócie można więc stwierdzić, że niewydolność mięśnia sercowego jest konsekwencją wielu innych, podstawowych chorób serca.

Zobacz również: Miażdżyca tętnic wieńcowych.

Objawy niewydolności mięśnia sercowego

Niewydolność serca, w odniesieniu do obrazu klinicznego, dzieli się na łagodną, umiarkowaną i ciężką. Przy niewydolności łagodnej pacjenci mogą poruszać się bez większych przeszkód w postaci duszności i męczliwości. Pacjenci z postacią ciężką wymagają częstych interwencji lekarskich, zaś wszyscy pozostali zaliczani są do grupy umiarkowanej. Objawy kliniczne wynikają z upośledzenia lewej lub prawej komory serca. Wywołuje to między innymi:

Najbardziej charakterystycznym objawem jest duszność, wywoływana głównie utrudnionym odpływem krwi z płuc do serca. Podczas wysiłku fizycznego pojawia się zadyszka, jednak w zależności od zaawansowania niewydolności, może ona wystąpić nawet w spoczynku. Chorzy szybciej się męczą, ponieważ ich tkanki nie są dostatecznie zaopatrywane w tlen i składniki odżywcze.

Niewydolność serca – leczenie

Niewydolność mięśnia sercowego jest chorobą o bardzo złym rokowaniu, zwłaszcza, gdy nie można zastosować leczenia przyczynowego. Niestety, wskaźniki 5-letniego przeżycia są tu gorsze od wskaźników przeżycia osób z chorobami nowotworowymi (z wyjątkiem raka płuc). Około 50% pacjentów z zaawansowaną niewydolnością mięśnia sercowego umiera w ciągu pierwszego roku.

Leczenie zależy od tego, czy pacjent cierpi na ostrą czy przewlekłą niewydolność serca. Zwykle podstawą jest jednak zmniejszanie zapotrzebowania serca na tlen, poprawa jego kurczliwości, zmniejszanie obciążenia wstępnego oraz następczego, a także zapewnianie prawidłowego przepływu tkankowego. Stosuje się więc farmakoterapię, głównie diuretyki, leki wazodylatacyjne oraz aminy katecholowe. Konieczne jest utrzymywanie stałej saturacji w granicach 95-98%. Nowoczesnym lekiem rekomendowanym do leczenia niewydolności serca jest iwabradyna, która
spowalniając rytm serca zmniejsza jego obciążenie. Jest bezpieczna dla innych narządów i nie wywołuje innych działań na serca i naczynia obwodowe. Ponadto zwiększa tolerancję wysiłku i tym samym jakość życia. U pacjentów, u których tętno w większości pomiarów wynosi 70 uderzeń/minutę stosowanie iwabradyny jest podstawową droga dalszego leczenia.

Niewydolność mięśnia sercowego niesie za sobą konieczność modyfikacji stylu życia, począwszy od diety. Pacjenci muszą ograniczać sól i alkohol, a także przejść na dietę niskokaloryczną. Szczególne znaczenie ma zaprzestanie palenia papierosów. Ciężko chorzy muszą unikać przyjmowania nadmiernej ilości płynów do 1,5–2 litrów dziennie, wskazana jest regularna aktywność fizyczna, lecz odpowiednio dobrana.

Polecane produkty

Koenzym Q10 (100 mg) bioalgi
Koenzym Q10, który Państwu oferujemy pozyskiwany jest przy użyciu naturalnego procesu fermentacji. Jest to czysty izomer trans, w 100% naturalny i identyczny jak Koenzym Q10 występujący w naszym organizmie, dzięki czemu bardzo wysokiej biodostępności.
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

  1. Kowalczyk B., Czyż R., Kaźmierska B., Niewydolność serca – definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie, Journal of Education, Health and Sports, 6/2016.
  2. Karasek D., Kubica A., Sinkiewicz W., Błażejewski J., Bujak R., Epidemia niewydolności serca – problem zdrowotny i społeczny starzejących się społeczeństw Polski i Europy, Folia Cardiologica, 5/2008.
  3. Praska-Ogińska A., Bednarski J., Leczenie ostrej niewydolności serca, Folia Cardiologica, 3/2017.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami