Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 21 lipca 2022

Zawroty głowyZawroty głowy to bardzo często zgłaszane dolegliwości, występujące aż do 30% osób dorosłych. Określane są zwykle jako wirowanie otoczenia lub własnego ciała, uczucie zapadania się i chwiania, zataczanie się oraz uczucie zamglenia w głowie. Jedna z ogólnie przyjętych definicji określa zawroty głowy jako wrażenie ruchu przy jego obiektywnym braku w obecności sił grawitacyjnych.

Z czego wynikają zawroty głowy?

Zawroty głowy mogą towarzyszyć wielu stanom i chorobom, dlatego diagnostyka ich przyczyny wymaga niekiedy wnikliwej obserwacji i wielu badań. Do najczęstszych przyczyn zawrotów głowy zaliczyć można kolejno problemy natury:

 • otologicznej;
 • psychologicznej;
 • ogólnoustrojowej;
 • neurologicznej.

Wiele przypadków zawrotów głowy jest idiopatycznych, czyli występują bez uchwytnej przyczyny. Dodatkowo warto wiedzieć, że zawroty głowy mogą towarzyszyć ciąży, osłabieniu organizmu, odwodnieniu, wygłodzeniu oraz przegrzaniu się. Inne, najczęściej występujące przyczyny zawrotów głowy to:

 • urazy mózgu i błędnika;
 • zaburzenia naczyniowe;
 • zapalenia, np. ucha środkowego;
 • migrena;
 • padaczka;
 • choroba lokomocyjna lub choroba morska;
 • różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe;
 • czynniki autoimmunologiczne;
 • zatrucia;
 • zaburzenia snu;
 • zespoły lękowe, depresja;
 • zawroty szyjne.

Wykazano, że u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zawroty głowy i zaburzenia równowagi występują najczęściej jako konsekwencja padaczki, migreny, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzeń wegetatywnych czy przyjmowania leków.

Czy zawroty głowy są niebezpieczne?

Zawroty głowy mogą prowadzić do zaburzeń orientacji i równowagi, zwiększają ryzyko upadków oraz uniemożliwiają prowadzenie pojazdów mechanicznych. Częste i powtarzające się epizody w dużym stopniu negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Niebezpieczne mogą stać się czynności, które dla człowieka bez żadnych dolegliwości są normą.

Zawroty głowy mogą wskazywać na toczące się, poważne choroby. Nie jest to warunek, ponieważ często przyczyny ich wystąpienia są błahe i można się z nimi szybko uporać, to jednak w niektórych przypadkach wynikają z poważnych problemów zdrowotnych, wymagających natychmiastowej konsultacji. W efekcie, nieleczone lub niezdiagnozowane zawroty głowy mogą znacznie utrudniać życie codzienne, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta.

Zobacz również: Mdłości.

Zawroty głowy – leczenie

W przypadku znacznej większości pacjentów z zawrotami głowy oraz zaburzeniami równowagi możliwe jest wyleczenie tych dolegliwości metodami zachowawczymi opartymi na farmakoterapii, wspomaganej o prawidłowo dobraną rehabilitację przedsionkową, kontakt z psychoterapeutą, ograniczenia dietetyczne i modyfikację stylu życia. Warunkiem skuteczności tego sposobu terapii jest jak najbardziej precyzyjne ustalenie przyczyny zawrotów głowy, co często wiąże się z konsultacjami wielu specjalistów oraz wdrażaniem nowoczesnych procedur diagnostycznych.

Rehabilitacja przedsionkowa obejmuje stosowanie odpowiednich bodźców celem odzyskania sprawności i pełnej funkcji aparatu przedsionkowego. Można ją wprowadzić dopiero po ustąpieniu ostrej fazy objawów. Jej założeniem jest przyspieszenie procesu ośrodkowej kompensacji oraz polepszenie mechanizmów koordynacji między narządem wzroku i czuciem głębokim. Najczęściej stosowane są treningi habituacyjne, polegające na powtarzaniu ruchów prowokujących dolegliwości w rożnych wariantach ułożenia głowy i ciała ze stabilizacją spojrzenia. Na samym początku ćwiczenia wykonuje się na siedząco, następnie na stojąco i w marszu. Stopniowo, na różnych etapach usprawniania, wprowadza się ćwiczenia stymulujące konflikt wielosensoryczny, czyli ruchome podłoże i otoczenie. Ponadto coraz częściej wykorzystywane są w tym celu techniki rzeczywistości wirtualnej.

Polecane produkty

Spirulina + Żelazo - naturalne wsparcie krwi
Naturalny produkt Spirulina + żelazo od bioalgi jest czysto roślinnym źródłem żelaza, wyprodukowanym wyłącznie przez Matkę Naturę. Jego biodostępność jest dzięki temu na wysokim poziomie co pozwala m.in. na uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka ...
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Narożny W., Kocic I., Współczesna terapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, Otorynolaryngologia, 2/2016.
 2. Józefowicz-Korczyńska M., Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, Otorynolaryngologia, 9/2010.
 3. Prusiński A., Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy, Polski Przegląd Neurologiczny, 1/2011.
 4. Juszczak M., Głąbiński A., Zawroty głowy – wybrane zagadnienia praktyczne, Aktualności Neurologiczne, 12/2012.
 5. Sienkiewicz-Jarosz H., Rejdak K., Zawroty głowy: przyczyny, epidemiologia, rodzaje i leczenie, Polski Przegląd Neurologiczny, 2/2018.
 6. Narożny W., Siebert J., Wojtczak R., Epidemiologia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, Forum Medycyny Rodzinnej, 5/2010.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami