Kolagen do picia
Kolagen do picia

Aktualizacja: 4 października 2022

ChłoniakChłoniak to nowotwór dotyczący układu chłonnego organizmu. Stanowi sporą grupę nowotworów charakteryzujących się klonalnym rozrostem z niedojrzałych lub dojrzałych limfocytów T, limfocytów B oraz komórek NK. Poszczególne podtypy chłoniaków różnią się między sobą patogenezą, obrazem klinicznym, a także rokowaniem. Pacjenci zmagają się z zaburzeniami rozwoju krwinek białych (limfocytów).

Rodzaje chłoniaków

Zgodnie z klasyfikacją WHO z 2016 roku wyróżniamy następujące grupy nowotworów układu chłonnego:

 • limfoidalne z komórek prekursowych B oraz T/NK;
 • z dojrzałych komórek B;
 • z dojrzałych komórek T/NK;
 • potransplancyjne choroby limfoproliferacyjne;
 • z komórek histiocytarnych oraz dendrytycznych;
 • chłoniak Hodgkina.

Powyższe nazewnictwo stosuje się w rutynowych raportach diagnostycznych. To jednak tylko pobieżny podział – w praktyce do dnia dzisiejszego rozróżniono aż około 70 rodzajów chłoniaków. Wśród nich warto wyróżnić chłoniaki nieziarnicze, rozwijające się na ogół u osób starszych oraz ziarnicę złośliwą dotyczącą osób młodych, między 20. a 40. rokiem życia. Ze względu na tempo rozwoju raka wyróżniamy chłoniaki powolne, obejmujące powolne powiększanie się węzłów chłonnych i naciekanie na szpik kostny, a także chłoniaki agresywne. W pierwszym przypadku pacjenci mogą przeżyć nawet kilkanaście lat, natomiast w drugim – przy braku leczenia przeżycie wynosi ledwie kilka miesięcy.

Chłoniak – przyczyny

Przyczyny rozwoju chłoniaka (a także wszelkich innych nowotworów) nie są znane. Wyróżnia się jednak kilka czynników ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju i wystąpienia tego typu nowotworu. Są to między innymi:

 • znacznie obniżona odporność, np. w przebiegu AIDS czy przewlekłych chorób autoimmunologicznych;
 • przyjmowanie leków hamujących prawidłowe działanie układu odpornościowego, co ma miejsce np. po przeszczepach;
 • infekcje wirusowe, zwłaszcza HCV;
 • chemioterapia, radioterapia, transfuzja krwi;
 • przewlekła ekspozycja na pestycydy, azbest, toksyny, np. wskutek wykonywanego zawodu;
 • ekspozycja na promieniowanie jonizujące;
 • czynniki genetyczne;
 • starszy wiek – wzrost częstotliwości zachorowań obserwuje się u osób powyżej 60. roku życia, choć zależy do w dużej mierze od rodzaju chłoniaka;
 • otyłość.

Najczęściej zauważa się zaburzenie rozwoju limfocytów B. Zadaniem wszystkich limfocytów i całego układu chłonnego jest zwalczanie objawów i przyczyn infekcji, a więc walka z patogennymi drobnoustrojami. Upośledzenie funkcji tych ważnych komórek prowadzi nie tylko do znacznego osłabienia odporności, ale i szeregu innych objawów.

Objawy chłoniaka

Komórki nowotworowe mają tendencję do naciekania na okoliczne tkanki i struktury, co może doprowadzić do zwiększenia ich objętości i ucisku. Nierzadko w przebiegu chłoniaka obserwuje się więc np. wodobrzusze czy obrzęki kończyn dolnych. Charakterystycznym objawem jest osłabienie odporności i znaczne zmęczenie, nawet mimo wysypiania się. Do pozostałych możliwych objawów zaliczamy:

Występowanie konkretnych objawów może sugerować lokalizację nowotworu. Przykładowo, jeśli u pacjenta pojawiają się duszności i ból w klatce piersiowej, wskazuje to na obecność chłoniaka w węzłach chłonnych klatki piersiowej. Z kolei niedokrwistość wraz z małopłytkowością wskazują na zajęcie szpiku kostnego. Szczegółowy wywiad z pacjentem ułatwia rozpoznanie.

Leczenie chłoniaka

Metodą z postępowania jest chemioterapia, nierzadko połączona z radioterapią. Dokładne postępowanie zależy jednak od rodzaju nowotworu, jego lokalizacji, a także wieku pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia. Także rokowanie zależy od tych czynników. Przeżycie może wynosić zarówno kilka miesięcy, jak i wiele lat, bez względu na metodę leczenia. Chłoniak grudkowy jest potencjalnie wyleczalny, jednak tylko wtedy, gdy znajduje się w stadium I lub II (niezaawansowanym). Udaje się wówczas uratować 50% pacjentów. Chłoniaki w stadium III lub IV zalicza się do nieuleczalnych. Terapią nowotworów zajmuje się onkolog.

Polecane produkty

Olej z czarnuszki w kapsułkach 100% naturalny
Czarnuszka siewna (łac. Nigella sativa) jest naturalną substancją znaną od tysiącleci ze swoich właściwości. Wykorzystywana jest m.in. przy zmienionej chorobowo skórze. Działa antygrzybicznie, przeciwwirusowo, antyalergicznie, przeciwwrzodowo, ...
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Warzocha K., Chłoniak rozlany z dużych komórek B – zasady postępowania w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, Hematologia, 2/2013.
 2. Warzocha K., Lech-Marańda E., Diagnostyka i leczenie chłoniaków nieziarniczych, Postępy Nauk Medycznych, 7/2011.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami