Kolagen do picia
Kolagen do picia

Epizod psychotycznyEpizod psychotyczny to poważne zaburzenie obejmujące sferę psychiczną i emocjonalną, charakteryzujące się nagłym początkiem i szybkim przebiegiem. Gwałtownie pojawiają się zmiany w zachowaniu i myśleniu, np. omamy i urojenia, co stanowi w niektórych przypadkach nawet zagrożenie zdrowia i życia osoby chorej.

Epizod psychotyczny – jak wygląda?

Bez żadnych objawów ostrzegawczych, w ciągu kilku dni dochodzi do rozwoju epizodu psychotycznego. Pojawiają się m.in.:

 • zaburzenia postrzegania rzeczywistości;
 • omamy – tzw. fałszywa percepcja, czyli postrzeżenia, których doświadcza pacjent, a których w rzeczywistości nie ma;
 • urojenia – fałszywe przekonania, które, pomimo że nie istnieją w obiektywnej rzeczywistości, opierają się wszelkiej argumentacji i utrzymują nawet wówczas kiedy istnieją dowody na ich obalenie;
 • stany depresyjne;
 • skrajne wahania nastroju;
 • zachowania ryzykowne.

Taki epizod zalicza się do grona ostrych, krótkotrwałych i przemijających zaburzeń psychotycznych. Wyróżnia się szybkim początkiem i przebiegiem, a czas jego trwania przeważnie nie przekracza 1 miesiąca.

Epizod psychotyczny – przyczyny

Epizody psychotyczne obserwuje się w przebiegu wielu różnych przewlekłych chorób psychicznych, przeważnie jednak jest to schizofrenia. Mianem schizofrenii nazywa się psychozę polegającą na zmienionym chorobowo i tym samym nieadekwatnym postrzeganiem, odbiorem, oceną rzeczywistości oraz przeżywaniem. U osób chorych obserwowana jest apatia, zobojętnienie i bierność. Podczas epizodu psychotycznego chory może np. uważać, że bliscy chcą go zabić lub że pod jego skórą znajdują się owady, co może doprowadzić do samookaleczenia podczas prób wyjęcia ich. Innymi psychozami, w przebiegu których mogą pojawić się omawiane epizody, są:

 • zaburzenia schizoafektywne;
 • psychozy reaktywne;
 • silna depresja przebiegająca z objawami psychoz;
 • choroba afektywna dwubiegunowa.

Mechanizm powstawania epizodów psychotycznych wciąż nie został w pełni poznany. Mogą one być wywołane anomaliami w mózgu, w tym zaburzeniami neurotransmisji. Czynnikiem ryzyka jest także nadmiar lub niedobór pewnych neuroprzekaźników, takich jak dopamina. Inną przyczyną jest zażywanie substancji psychoaktywnych, np. leków czy narkotyków, które wywołują halucynacje.

Epizod psychotyczny – diagnostyka

Pacjent doświadczający epizodu psychotycznego nie wie, że jego poglądy na świat są aktualnie błędne. Uważa, że zachowuje się całkowicie normalnie, adekwatnie do odczuwanych sytuacji. Dlatego to osoby bliskie powinny zauważyć niepokojące objawy i jak najszybciej zgłosić się z pacjentem do psychiatry, który przeprowadzi szczegółową diagnostykę. Nie ma badań obrazowych czy laboratoryjnych, które pozwoliłyby na pewne rozpoznanie, dlatego diagnostyka opiera się na wywiadzie i obserwacji zachowania pacjenta. Uzupełnieniem jest rozmowa z osobami najbliższymi.

Leczenie epizodów psychotycznych

W szpitalu psychiatrycznym bez zgody chorego może być leczona tylko osoba, której dotychczasowe zachowanie bezpośrednio zagraża własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. W pozostałych przypadkach to osoba chora musi wykazać chęć podjęcia leczenia. Terapia epizodów psychotycznych opiera się głównie na farmakoterapii – należy ustabilizować stan zdrowia chorego, przywracając mu jasność myślenia. Po ustąpieniu epizodu wdraża się wielopłaszczyznową psychoterapię indywidualną, rzadziej grupową. Leczenie w przebiegu chorób psychicznych o charakterze przewlekłym trwa przez całe życie. Nawet po wygaszeniu objawów. Istnieje bowiem spore ryzyko nawrotu w bliższej lub późniejszej przyszłości.

Polecane produkty

Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i …
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Remberk B., Bogumił B., Bronowska Z., Namysłowska I., Potocki P., Retrospektywna analiza obrazu psychopatologicznego epizodów psychotycznych u hospitalizowanej młodzieży, Psychiatria Polska, 2/2012.
 2. Glinowiecki M., Schizofrenia w rodzinie a system wsparcia społecznego. Analiza socjologiczna, Warszawa 2017.
 3. Kaniewska-Mackiewicz E., Codzienne wyzwania osób z rozpoznaniem schizofrenii, Zeszyty Naukowe WSG, 7/2022.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami