Koenzym Q10 promocja
Koenzym Q10

Aktualizacja: 11 października 2020

Spirulina platensis badaniaW artykule tym przedstawiamy listę najciekawszych badań dotyczących działania algi spirulina platensis. Jest to polskie tłumaczenie artykułu, który opublikowaliśmy kilka tygodni wcześniej na naszym blogu, i który odbił się szerokim zainteresowaniem ze strony czytelników naszego bloga.

Spis treści

1. Prace badawcze dotyczące metod zahamowania rozwoju raka jamy ustnej z wykorzystaniem Beta-Karotenu prowadzone w roku 1986 przez Dr Schwarz’a z Harwardzkiej Szkoły Medycznej na Wydziale Stomatologii, opublikowane w naukowym magazynie „Carcinogenesis“ w maju 1986, USA

Podczas badania udowodniono, że Beta-Karoten aplikowany u 40 chomików, miejscowo trzy razy w tygodniu przez 22 tygodnie doskonale hamuje formowanie się komórek rakowych nabłonka w kieszonkach policzkowych zwierząt. Drugie doświadczenie z wykorzystaniem 80 chomików dowiodło, że Beta-Karoten zatrzymuje rozwój raka jamy ustnej zainicjowanego w kieszonkach policzkowych chomików. Dowodzi to, że prowitamina A ma ogromny wpływ na zahamowanie powstawania, a następnie rozwoju raka.

2. Profilaktyka antynowotworowa na podstawie badań z wykorzystaniem wyciągu z algi Spirulina-Dunaliella przeprowadzonych przez J. Schwartz’a i G. Shklar’a w roku 1988 z Harwardzkiej Szkoły Medycznej na Wydziale Stomatologii, opublikowane w 11 numerze naukowego magazynu „Nutrition and Cancer“ , USA

STRESZCZENIE: Badania laboratoryjne wykazały, że wyciąg z algi Spirulina- Dunaliella zapobiega rozwojowi raka w kieszonkach policzkowych u chomików. Przeprowadzone doświadczenia obejmowały miejscową aplikację Spiruliny trzy razy w tygodniu przez 28 tygodni. U osobników z grupy kontrolnej nie poddanych żadnemu leczeniu zaobserwowano wzrost rozwoju nowotworu prawej kieszonki policzkowej. U zwierząt potraktowanych lekiem canthaxanthin odnotowano, w porównaniu do grupy kontrolnej znaczące zmniejszenie się liczby nowotworów. Zwierzęta karmione Beta-Karotenem wykazały mniejszy, lecz również satysfakcjonujący wynik. Natomiast u osobników poddanych terapii z wykorzystaniem algi Spirulina nowotwór uległ całkowitej reemisji, wykazując jedynie w mikroskopijnych odcinkach kieszonek policzkowych dysplastyczne zmiany przednowotworowe i wczesne stadium raka przedinwazyjnego, stopnia 0.

3. Ocena chemoprewencji raka jamy ustnej z wykorzystaniem Spiruliny na podstawie badań Dr. Babu z Indii opublikowana w 1995 r. w 2 numerze naukowego magazynu „Nutrition and Cancer“ , Indie

STRESZCZENIE: Badania wykazały, że niebiesko-zielona mikroalga Spirulina spożywana wraz z codzienną dietą wzbogaca nasz organizm w białka, karotenoidy i wiele innych cennych dla nas substancji odżywczych. Próby prowadzone na zwierzętach wykazały również hamujący wpływ Spiruliny na rozwój nowotworów oraz zmniejszenie zachorowań na raka jamy ustnej.

 Kolejne badania przeprowadzone wśród dzieci w wieku przedszkolnym w Indiach dowiodły, iż algi z gatunku Spirulina Fusiformis są skutecznym źródłem witaminy A. Badaniom w Kerala, Indie poddane zostały także osoby nałogowo żujące tytoń. Dowiedziono, że dzienne spożycie 1g Spiruliny w ciągu 12 miesięcy ma ogromne znaczenie w odwróceniu wszelkich procesów tworzenia się u nich leukoplakii- zmian przedrakowych w jamie ustnej. Całkowite cofnięcie się procesów nowotworowych zaobserwowano u 20 z 44 (45%) osobników poddanych suplementacji Spiruliną, w przeciwieństwie do zażywających placebo, którzy uzyskali wynik 3 z 43, co dało 7 % spośród wszystkich badanych.

Przy nawarstwiającej się leukoplakii reakcja była bardziej widoczna: przy pojedynczych zmianach całkowite zahamowanie zmian było zauważalne u 16 z 28 (57%) poddanych obserwacji, u 2 z 8 osobników z bardziej rozległymi zmianami śródnabłonkowymi posiadającymi cechy erytroplakii, u 2 z 4 osobników z objawami leukoplakii brodawkującej oraz 0 z 4 osobników posiadających wrzodziejące i guzkowate zmiany nowotworowe.

W ciągu roku od zaprzestania spożywania Spiruliny u 9 na 20 (45%) poddanych leczeniu powróciły rozwijające się wcześniej zmiany nowotworowe. Suplementacja Spiruliną nie podniosła stężenia w surowicy związków takich jak retinal czy Beta-Karoten oraz nie miała toksycznego wpływu na organizm badanych. To jeden z pierwszych etapów mających na celu badanie oceniające potencjał antynowotworowego działania Spiruliny. W celu ustalenia jakie jeszcze ogromne znaczenie na nasze zdrowie ma Spirulina, potrzebnych jest więcej badań prowadzonych na wielu płaszczyznach i wśród różnych populacji ludzkich. Dokładny mechanizm działania Spiruliny na guzy nowotworowe będzie jeszcze przedmiotem wielu eksperymentów w najbliższej przyszłości.

 4. Hamujące działanie i mechanizm funkcjonowania polisacharydów zawartych w Spirulinie w odniesieniu do leczenia przeszczepionych komórek nowotworowych u myszy. Badania prowadzone przez Dr. Lisheng w 1991 r. opublikowane w 5 numerze magazynu „ Marine Sciences“, Qingado- Chiny

STRESZCZENIE: Polisacharydy zawarte w Spirulinie podawane w koncentracji 200 mg/kg powstrzymują proliferację, namnażanie się komórek raka wątroby u myszy. Hamują przyłączanie się H-thymidiny, H-urydyny i H-leucyny w łańcuchach DNA i RNA, a także syntezę białek mięsaka złośliwego i komórek raka wątroby w okresie 24 godzin po ekspozycji w warunkach in vitro. Wykazano, że stopień hamowania nowotworu wzrasta wraz z przedłużeniem czasu jego inkubacji. Polisacharydy w Spirulinie biorą udział w hamowaniu syntezy DNA wzrostu mięsaka S180, jak również raka wątroby.

5. Wpływ polisacharydów zawartych w Spirulinie za zwiększenie aktywności enzymów i naprawę syntezy DNA na podstawie badań z 1988 r przez Dr. Qishen opublikowany w 15 numerze naukowego magazynu „ Chinese Genetics Journal „, Chiny

STRESZCZENIE: Za pomocą testów endonukleazy i radioautografii zbadano wpływ polisacharydu pochodzacego ze Spiruliny Platensis o właściwościach rozpuszczalnych wodzie poprzez naprawę wycięciętej, zmutowanej helisy DNA. Wyniki badania wykazały, że obecność polisacharydu z algii znacznie zwiększa zarówno aktywność naprawy wyodrębnionego i uszkodzonego promieniowaniem DNA, jak również ma wpływ na nieplanowaną komórkową syntezę DNA (UDS). Podczas badania stwierdzono, że obecność polisacharydu w Spirulinie nie tylko zwiększa regenerację komórek DNA i USD, które uległy uszkodzeniu i wycięciu, ale również opóźnia procesy uszkodzenia wyciętej helisy i bierze udział w naprawie syntezy DNA.

6. Badania nad wpływem polisacharydu ze Spiruliny Platensis na proliferację krwiotwórczych komórek, apoptozę i ekspresję genów Bcl-2 u leczonych chemioterapią, posiadających guza myszy prowadzone przez Dr. Yao Xue Bao w sierpniu 2002 r.

CEL BADANIA: Ocena wpływu polisacharydu ze Spirulina platensis (PSP) na proliferację krwiotwórczych komórek, apoptozę i ekspresję genów Bcl-2 u myszy z nowotworem poddanych leczeniu chemioterapią.

METODA LECZENIA: Modelem w badaniu stał się wszczepiony do organizmów myszy guz lity. Proliferacja komórek krwiotwórczych, apatoza, ekspresja genów Bcl2 i pokrewne cytokiny zostały oznaczone za pomocą techniki hodowli krwiotwórczych komórek progenitorowych. Badania prowadzono optycznym i biologiczym mikroskopem fluoroscencyjnym metodą imunochistochemiczną oraz za pomocą testu podwójnego wiązania ELISA.

REZULTATY BADANIA: Polisacharyd znacznie złagodził CFU-GM (czynnik pobudzający kolonię granulocytów i makrofagów), zahamował proliferacjię komórek i krwiotwórczą apoptozę indukowaną przez szczepy bakterii z grupy CTX. Ponadto, polisacharyd ze Spiruliny ewidentnie podniósł zawartość interleukin- IL-1, IL-3, GM-CSF, czynnik martwicy guza- TNF-alfa w surowicy, jak również ekspresję genów Bcl-2 w komórkach krwiotwórczych.

WNIOSKI: Polisacharyd pośrednio pobudza ekspresję genów Bcl-2 w komórkach krwiotwórczych, promując endogenne wydzielanie cytokin, co może stanowić jeden z mechanizmów dzięki któremu wzmocnia krwiotwórczą proliferację komórek i hamuje apoptozę nowotworową u poddanych doświadczeniu myszy.

Kolejne badania laboratoryjne wykazały, że Spirulina znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju raka skóry i nowotworu żołądka u myszy zarówno, co do rozmiarów guza jak i częstotliwości jego występowania.(Dasgupta et al, 2001)

7. Chemomudulacja rakotwórczego metabolizmu enzymów, charakterystyka antyosydacyjna i skórna oraz papilomageneza przedżołądka na podstawie badań z wykorzystaniem ekstraktu ze Spiruliny Platensis. (Dasgupta, T., Banejee, S., Yadav, P.Ktawie ., and Rao, A.R. (Oct. 2001). Mol Cell Biochem., 226(1-2):27-38.)

Beta-Karoten

Wiele badań z wykorzystaniem karoteinoidów pokazuje, że mają one wielokierunkowe działanie i pełnią znacznie większa funkcję, niż tylko absorbcja wolnych rodników. Naukowcy odkryli, że niektóre karotenoidy mają znaczny wływ na sposób komunikowania się naszych komórek. Przykładem tego są komórki rakotwórcze, które należą do rodzaju komórek niezdolnych do odbierania od innych komórek, chemicznych sygnałow kontroli wzrostu. Beta- Karoten wspomaga ten proces otwierając kanały komunikacyjne membrany komórek rakowych i przedrakowych, co nie pozwala na ich nieprawidłowe podziały. Dlatego też pożywienie bogate w karotenoidy, w tym przypadku Beta- Karoten, może nie tylko zapobiegać ale również odwrócić proces tworzenia się nowotworów. (Wolf 1992)

8. Retinoidy i karotenoidy jako inhibitory karcynogenezy i induktory komunikacji międzykomórkowej. Badania prowadzone przez Georg’a Wolf w 1992 r. opublikowane w 9 numerze magazynu „ Nutrition Reviews”

Kolejne studia naukowe pokazujące doskonały wpływ Beta- Karotenu na redukcję liczby guzów nowotworowych. Badania prowadzone na chomikach wykazały, że Beta-Karoten opóźnia wzrost nowych guzów przedłużając tym samym czas przeżycia organizmów. (Schwartz et al 1988).

9. Profilaktyka raka jamy ustnej poprzez wykorzystanie ekstraktów pochodzących ze Spiruliny- Dunaliella. (Schwartz, Joel, Gerald Shklar, Susan Reid, and Diane Trickier (1988), Nutrition and Cancer, Vol. II, No.2)

Liczne badania wykazały, że osoby, których dieta bogata jest w produkty zawierające odpowiednią ilość Beta – Karotenu są mniej poddatni na różnego rodzaju nowotwory. (Ziegler 1989). Powinni o tym szczególnie pamiętać palacze, gdyż nikotyna zmniejsza poziom karotenoidów we krwi, co prowadzi do ryzyka rozwoju raka płuc. (Stahelin et al 1991). Naukowcy z Medycznego Uniwersytetu Alberta Einstein’a dowiedli, że Beta-Karoten spełnia w organizmie funkcję ochronną i broni nas przed rozwojem i postępem raka szyjki macicy. (Palan et al 1992). Może również naszej skórze pomóc w walce ze szkodliwymi efektami promieni słonecznych zapobiegając tym samym rakowi skóry. (Kornhauser et al 1986). Badania prowadzone przez Międzynarodową Fundację Nauki na wydziale promocji zdrowia i profilaktyki raka we wczesnych latach 80, oparte zostały na niezbitych dowodach, że dieta bogata w karotenoidy jest powiązana ze znaczną redukcją występowania zmian nowotworowych. Ponad 200 studiów naukowych na ten temat dowiodło, że spożycie Beta-Karotenu znacznie redukuje zmiany nowotworowe pojawiające się w organizmie.

10. Przegląd danych epidemiologicznych potwierdzających pozytywny wpływ karotenoidów na redukcję ryzyka rozwoju raka. (Ziegler, R.G. (1989). „Journal of Nutrition”, 119:116-122.)

11. Beta- Karoten a profilaktyka antyrakowa. Badania prowadzone w Basel Study Stahelin przez H. B., K. F. Gey, M. Eicholzer i E. Ludin w w 1991 r opublikowane w magazynie „American Journal of Clinical Nutrition”.

12. Badania nad poziomem Beta-Karotenu w złuszczonych komórkach nabłonka z cechami neoplazji szyjki macicy i raka szyjki macicy. Prowadzone przez Palan, R. Prabhudas, Magdy S. Mikhail, Jayasri Basu i Seymour L. Romney w 1992 . opublikowane w magazynie „American Journal of Obstetrics and Gynecology“

13. Ochronne działanianie Beta-Karotenu i jego wpływ na fototoksyczność psoralenu: ochrona przed procesem kancerogenezy.(Kornhauser, A., W. Wamer, and A. Giles, Jr. (1986), Mechanizm antymutagenny i antykarcynogenny – D. M. Shankel, P.E. Hartman, T. Kado Plenum Press.)

Badania z udziałem ludzi żujących na co dzień tytoń. Wyniki badań wykazały, że przyjmowanie Beta-Karoten zmniejsza ryzyko występowania zmian przedrakowych w jamie ustnej palaczy. (Stich et al 1991).

14. Podaż Beta-Karotenu i witaminy A a remisja zmian przedrakowych w jamie ustnej wśród żujących tytoń i orzeszki. Badania prowadzone przez H. Stich, B. Mathew, R.Sankaranarayanan’a w 1991 r. opublikowane w magazynie” Cancer Detection“

Wzmocnianie odporności organizmu i obiecujący wpływ na leczenie raka u zwierząt za pomocą fikocjanin (Iijima et al 1982).

15. Czynniki antynowotworowe i metody ich wykorzystywania w leczeniu raka. (Iijima, N., I. Fugii, H. Shimamatsu, and S. Katoh. U.S. Patent Pending, Ref. No. P1150-726-A82679).

Naukowcy z Japonii i Chin zbadali jak potencjał polisacharydów zawartych w Spirulinie wpływa na leczeniu raka. W opracowaniu zatytułowanym „Hamowanie inwazji guza i jego przerzutów z wykorzystaniem Spirulanu Wapnia” badacze z Uniwersytu Medical Toyama i Pharmaceutical University w Japonii stwierdzili, że ryzyko przerzutów raka do płuc po podaniu spirulanu było znacznie zmniejszone, gdyż Spirulan Wapnia wywiera znaczny wpływ na hamowanie inwazji guza błon komórkowych.

Kolejne badania naukowe pt. “Znaczne zmniejszenie kolonizacji nowotworu płuc“ (Mishima, 1998 r.) przeprowadzone w Chinach na myszach i psach w Medycznej Akademii Yangzhou wykazały, że polisacharydy w Spirulinie powodują zwiększenie poziomu czerwonych i białych krwinek oraz poziomu hemoglobiny we krwi, jak również wzrost komórek jądrzastych w szpiku kostnym u psów. Ich studia naukowe potwierdziły, że ekstrakt polisacharydowy zawarty w Spirulinie Platensis ma znaczne możliwości chemo i radioochronne i może być potencjalnym suplementem w leczenia raka. (Zhang i wsp., 2001)

16. Chemo i radioochronny wpływ polisacharydów zawrtych w Spirulinie Platensis w układzie krwiotwórczym u myszy i psów. Zhang, H.Q., Lin, A.P., Sun, Y., and Deng, Y.M. (Dec. 2001). “.” Acta Pharmacol. Sin., 22(12):1121-4.

17. Wpływ Spirulanu Wapnia (Ca-SP) na hamowanie inwazji guza i jego przerzutów. Polisacharyd Siarczanowy, nowatorski związek wyodrębniony z niebiesko-zielonej algi Spirulina Platensis. T. Mishima, J. Murata, M. Toyoshima, M. Nakajima, T. Hayashi, T. Kato i Saiki, I. (Sierpień, 1998 r.)

Spirulina pomaga zapobiec uszkodzeniom serca spowodowanym przez chemioterapię przy użyciu Doksorubicyny bez ingerowania w jego aktywność przeciwnowotworową.

18. Ochronne działanie Spirulina przeciwko kardiotoksyczności wywołanej przez Doksorubicynę (Khan, M., et al. Phytotherapy Research. 2005 Dec;19(12):1030-7.)

Spirulina i jej spożycie przez ludzi

Badania kliniczne prowadzone przez Ruan, Long i Guo w 1988 r. oraz Ruan, Guo i Shu w 1990 r. wykazały, że Spirulina może służyć jako suplement w przypadku leczenia wielu chorób. Kapsułki zawierające Spirulinę okazały się bowiem niezwykle skuteczne w obniżaniu poziomu tłuszczów we krwi oraz zmniejszaniu poziomu leukocytów po radioterapii i chemioterapii, jak również wpływają na poprawę funkcji immunologicznych.

Spirulina jest również używana w produkcji zdrowej żywności, pasz i artykułów biochemicznych już od 1980 r. (Becker, 1988; Borowitzka, 1988, Richmond, 1988).

19. Wpływ polisacharydów zawartych w Spirulinie na zmiany nowotworowe w białych krwinkach myszy będących wynikiem promieniowania. Badania przeprowdzone przez J.S. Ruan, B.J. Guo i L.H. Shu w roku 1990. w Chinach. ( J. Radiation Res. & Technol. 8: 210–213.)

20. Zapobieganie uszkodzeniom wywołanym przez promieniowanie poprzez stosownie Spiruliny. Badania przeprowadzone przez J.S. Ruan, B.J. Guo i L.H. Shu w roku 1988 r. w Chinach. (J. Genetics, 10: 27–30.)

Chemoprewencja

21. Wpływ Spirulanu Wapnia (Ca-SP) na hamowanie inwazji guza i jego przerzutów. Polisacharyd Siarczanowy, nowatorski związek wyodrębniony z niebiesko-zielonej algi Spirulina Platensis. Badania prowadzone przez T. Mishima, J. Murata, M. Toyoshima, H. Fujii, M. Nakajima, T. Hayashi, T. Kato i Saiki, I. (Research Institute Wakan-Yaku i Toyama Medical and Pharmaceutical University; Sierpień, 1998 r.)

STRESZCZENIE: Zbadano wpływ Spirulanu Wapnia (Ca-SP) wyizolowanego z niebiesko-zielonej algi, Spirulina Platensis- siarczanowego polisacharydu chelatu wapnia, składającego się głównie z ramnozy( organicznego związku chemicznego z grupy deoksycukrów) na inwazję czerniaka B16-BL6, raka z grupy Colon 26 M3.1 i włókniako-mięsaka komórkowego HT-1080 i jego skuteczność w blokowaniu inwazji komórek nowotworowych w oznaczeniu Matrigel. Udowodniono, że Ca-SP znacząco hamuje inwazję tych komórek nowotworowych przez filtry Matrigel / fibronektyny proszkowowej. Spirulan Wapnia hamuje migrację komórek nowotworowych do białek podścieliska takich jak lamininy, jednak nie ma wpływu na fibronektyny. CA-SP zapobiega adhezji komórek B16-BL6 w przypadku substratów Matrigel i lamininy, ale nie wpływa na adhezję fibronektyny. Wstępne leczenie komórek nowotworowych za pomocą Spirulanu Wapnia hamuje przyczepność komórek rakowych do lamininy, jednak nie działa na jej substraty.

CA-SP nie ma wpływu na wytwarzanie i aktywację kolagenazy typu IV w przypadku zymografii żelatynowej, natomiast znacząco hamuje degradację siarczanu heparanu poprzez oczyszczanie inhibitorów heparanazy.

Ilość eksperymentalnych przerzutów w płucach została znacznie obniżona przez jednoczesne ostrzykiwanie komórek B16-BL6 Spirulanem Wapnia. Badania te wykazały, że siedem sporadycznie podawanych dożylnie iniekcji zawierających 100 mikrogramów Ca-SP spowodowało w laboratoryjnych modelach choroby znaczne zmniejszenie kolonizacji nowotworu płuc w komórkach B16-BL6.

Wyniki te wskazują a to, że siarczanowy polisacharyd Ca-SP może zmniejszyć przerzuty komórek czerniaka- B16-BL6 w płucach oraz zahamować stopień inwazji nowotworu błony podstawnej prawdopodobnie poprzez przeciwdziałanie adhezji i migracji komórek nowotworowych do lamininy oraz poprzez aktywność heparanazy. (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 9872601)

22. Działanie ochronne stosowania diety bogatej w antyoksydanty w walce przeciwko szkodliwym skutkom wywołanym promieniowaniem. Chen B, Zhou XC. Space Med Med Eng (Beijing).Institute of Space Medico-Engineering, Beijing, China. 2003;16 Suppl:514-8.

STRESZCZENIE: W niniejszej pracy badawczej opisane zostały skutki popromiennych obrażeń ciała ludzkiego oraz badania nad właściwościami przeciwutleniaczy, takich jak Wit. C, Wit. E, Wit. A, Beta-Karoten, flawonoidy, polisacharydy, zielony-herbata, jak również znaczenie ochronnego wpływu Spiruliny w walce przeciwko uszkodzeniom radioaktywnym. Przedstawiono również korzyści i zalety stosowania diety bogatej w naturalne przeciwutleniacze.

English Abstract PMID: 14989308 [PubMed – indexed for MEDLINE]

23. Przeciwutleniacze in-vitro i antyproliferacyjna aktywność selenu bogatego w fikocyjaniny pochodzącego ze Spiruliny Platensis. Badania prowadzone przez T. Chen, YS. Wong w 2008 r. w Honkongu, Chiny. Research Laboratory for Food Protein Production and Food and Nutritional Sciences Programme, Department of Biology, The Chinese University of Hong Kong,

STRESZCZENIE: Zarówno selen jak i fikocyjaniny wykazują silne właściwości antynowotworowe. W badaniu brano pod uwagę działanie przeciwutleniaczy in- vitro oraz antyproliferacyjną działalność selenu (Se-PC) bogatego w fikocyjaniny pochodzącego ze Spiruliny Platensis.

Przeciwutleniającą aktywność Se-PC oceniano przy użyciu czterech różnych testów-zmiataczy wolnych rodników, a mianowicie: 2,2 ’-azinobis-3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonowego (ABTS), 1,1-difenylo-2-picryhydrazyl (DPPH), testu ponadtlenkowego zmiatania anionów i erytrocytów i testu hemolizy. Wyniki badań wskazały, że Se-PC posiadał silniejsze działanie antyoksydacyjne niż fikocyjaniny doskonale wychwytując wyżej wymienione wolne rodniki użyte do testu- ABTS, DPPH, anion nadtlenkowy, i 2,2 ’-azo-bis-(2-amidynopropanu) .

Se-PC wykazał również, zależnie od dawki którą podano i zgodnie z oceną testu kometowego służącego do oceny poziomu uszkodzeń DNA, działanie ochronne na erytrocyty przeciwko uszkodzeniom DNA wywołanym przez stres oksydacyjny poprzez działanie 2 indukcyjnego nadtlenku wodoru. Ponadto, SE-PC został zidentyfikowany jako silny środek działający antyproliferacyjne wobec ludzkich komórek czerniaka- A375 oraz ludzkich komórek raka gruczołowego sutka- komórek MCF-7 . Indukcja apoptozy w komórkach zarówno A375 i MCF-7 przez Se-PC udowodniła akumulację populacji komórek sub-G1, fragmentację DNA, i kondensację jądrową.

Dalsze badania dowodzą również, że wewnątrzkomórkowych mechanizmów wskazują, że Se-PC zapobiegał wyczerpywaniu się potencjału błony mitochondrialnej (DeltaPsi m) poprzez indukcję apoptozy komórek nowotworowych. Powyższe badania sugerują, że Se-PC jest obiecującym związkiem organicznym o charakterze terapeutycznym działających na komórki nowotworowe.

24. Popromienne zastosowanie witamin i ekstraktów zawierających fikocyjaniny u szczurów poddanych radioterapii. Karpov LM, Brown II, Poltavtseva NV, Ershova ON, Karakis SG, Vasil’eva TV, Chaban IuL., Mechnikov Odessa State University, Ukraina, Radiats Biol Radioecol. 2000 May-Jun;40(3):310-4.

STRESZCZENIE: Podczas badań szczury rasy Wistar zostały wystawione na działanie promieni X w dawce 5 Gy. W ciągu 4 tygodni badań u szczurów zaobserwowano znaczny spadek aktywności dehydrogenazy, energetycznego poziomu fosforanów, skuteczności obrony antyoksydacyjnej oraz znaczący wzrost ilości energii pirogronianowej w mitochondriach. Stwierdzono także, że karmienie szczurów ekstraktem ze Spiruliny Platensis bogatym w fikocyjaniny koryguje efekt chorobotwórczy. Ten sam wynik zaobserwowano również po wstrzyknięciu tokoferolu jak również kompleksu sześciu rozpuszczalnych w wodzie witamin. Połączenie wymienionych powyżej substancji miało jeszcze bardziej znaczący wpływ na organizmy, szczególnie w obecności związków zawierających unithiol oraz związków selenowych-Na2Se.

Publikacja: Studium porównawcze, English Abstract PMID: 10907410

25. Indukcja apoptozy w komórkach HeLa in vitro za pomocą mechanizmów obronnych zawartych w bogatej w fikocyjaniny-C Spirulinie Platensis. Badania prowadzone przez Li B, Gao MH, Zhang XC i Chu XM z College of Marine Life Sciences, Ocean University. Chiny, Qingdao opublikowane w magazynie „People’s Republic of China“ w marcu 2006 r.

STRESZCZENIE: Badania wykazały, że rozpuszczalny w wodzie barwnik białkowy wyizolowany ze Spiruliny Platensis bogatej w fikocyjaniny- C ( C – PC ) ma ogromne właściwości medyczne i farmakologiczne dla naszego organizmu . W niniejszym badaniu, w pierwszej kolejności zbadano wpływ wysoko oczyszczonego C -PC na wzrost i proliferację komórek HeLa w warunkach in vitro . Wyniki wskazywały, że liczba komórek, które przeżyły w komórkach HeLa potraktowanych C -PC nie zmniejszyła się znacząco w porównaniu z komórkami kontrolnymi niepotraktowanymi związkiem C- PC.

Z kolejnych badań mikroskopem elektronowym wynika, że C- PC może wywołać charakterystyczne cechy apoptozy, w tym skurcz pęcherzyków membrany komórkowej, utratę mikrokosmków, marginację i kondensację chromatyny. Elektroforeza w żelu agarozowym z komórek HeLa leczonych CPC dla genomowego DNA wykazała fragmentację DNA ( piramidę oligomerów 180-200 bp ) typową dla komórek apoptotycznych..Podczas badnia wykonano analizę komórek HeLa metodą cytometrii przepływowej i potraktowano je różnymi stężeniami C- PC, co wykazało zwiększenie odsetka komórek w fazie sub-G0/G1.

Stwierdzono, że C- PC może również promować ekspresję białek Fas i ICAM-1 (międzykomórkowe cząsteczki adhezji komórek 1) równocześnie powstrzymując białka komórek typu Bcl- 2 (białaczki limfocytowej). Badania te dowodzą wyraźnie, że związek Spiruliny- C- PC może indukować aktywację genów proapoptotycznych, obniżać ekspresję antyapoptotycznych genów nowotworowych oraz ułatwić transdukcję apoptozy nowotworowej powodującą apoptozę w komórkach HeLa in vitro. Dzięki podaniu C- PC w leczonych komórkach HeLa zostały aktywowane kaspazy 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 9 , i 10, co wskazuje na to, że były one zależne od apoptozy indukowanej przez C – PC. Leczenie komórek HeLa ekstraktem C-PC spowodowało również uwolnienie cytochromu c z mitochondriów do cytozolu, który był związany z apoptozą komórek HeLa potraktowanych C -PC.

Publikacja: Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 16316316

26. Skutki działania fikocyjaniny pochodzącej ze Spiruliny Platensis na antynowotworową aktywację antygenu różnicowania komórkowego- CD59. Badania prowadzone przez Li B, Zhang X, Gao M, Chu X. Department of Marine Biology, Institution of Life Science and Technology, Ocean University of China, 5 Yushan Road, Qingdao 266003, China. Biomed Pharmacother. 2005 Dec;59(10):551-60. Epub 2005 Oct 25.

STRESZCZENIE: Zbadano efekty antynowotworowego działania fikocyjaniny (PC) pochodzącej ze Spiruliny Platensis na ekspresję genów komórek HeLa w klastrze różnicowania komórkowego-CD59. Podczas badania laboratoryjnego PC oczyszczono hydroksyapatytem (HA ) i rozdzielono za pomocą kolumny chromatograficznej związkiem 200 – sephacryl HR. Za pomocą elektroforezy SDS-PAGE określono również masę cząsteczkową PC. Do eukariotycznego plazmidu ekspresyjnego pALTER-MAX i wektora pALTER-MAX-CD59 wprowadzono antygen CD59. Za pomocą liposomu kationowego ( Lipfectamine – 2000 ) – metodą transfekcji do komórek HeLa i komórek jajowych chomika chińskiego (CHO) wprowadzono plazmid pALTER-MAX -CD59 oraz wyselekcjonowany marker pcDNA. Wyselekcjonowano również stabilne klony komórkowe, które zostały uporzadkowane i rozmieszczone w różnych rodzajach koncentratów PC. Określono ekspresję białka CD59 poprzez hybrydyzację in situ, za pomoca testu immunoenzymatycznego(ELISA) oraz testu imunnoflorescencyjnego. Ponadto wpływ działania PC na proliferację komórek HeLa określono za pomocą metody MTT, a jego działanie na ekspresję białek Fas- oceniono za pomocą metody immunohistochemicznej. Wyniki badania wykazały, że PC może promować ekspresję białka CD59 w komórkach HeLa, powstrzymywać powielanie komórek HeLa oraz stwierdzono ich zależność efekt dawki stwierdzono między nimi . Mianowicie, z rozpanoszy koncentracji PC, ilości ekspresji CD59 białka i białka indukujące apoptozę iFas zwiększona aktywność mnożenie komórek Hela spadła , podczas gdy PC był bezużyteczny do CD59 i ekspresji białka Fas , i reprodukcja normalnych komórkach CHO również. Poza tymmożna sobie wyobrazić przeciwnowotworowe molekularny mechanizm odpornościowy PC została wniesiona do przodu i do dyskusji.

Publication Types: Comparative Study, Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 16271846 [PubMed – indexed for MEDLINE]

UWAGA! Niektóre badania wykonane zostały z wykorzystaniem zwierząt. Pomimo, iż całkowicie nie popieramy takiego działania, w niektórych krajach tego typu badania są lub były dopuszczalne w czasie ich wykonywania. Chcąc obiektywnie przedstawić prace badawcze prowadzone nad działaniem spiruliny dołączyliśmy je do tej listy.

Czytaj dalej: Część 2.

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach Febico - 100 % naturalne witaminy i minerały
Spirulina Febico - wysokiej jakości alga, której skład to 100% czysta Spirulina. Każdy etap, od hodowli, poprzez produkcję, do otrzymania pełnowartościowego produktu, jest poddawany szczegółowej kontroli. Pozwala to uzyskać najwyższej jakości Spirulinę
Zobacz tutaj ...
Spirulina bioalgi - kompletne wzmocnienie i oczyszczenie organizmu
Hodowla Spiruliny bioalgi mieści się na Tajwanie, wysoko w górach, w miejscu stałego nasłonecznienia (śr. temp. to 25 st. C). Nie naraża to na stres oksydacyjny komórek Spiruliny. Dlatego zachowuje ona bardzo wysokie stężenie składników odżywczych
Zobacz tutaj ...
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami