Acerola
Acerola

OligosacharydyOligosacharydy to grupa polimerycznych sacharydów zbudowanych z od 2 do 10 połączonych ze sobą monomerów – cukrów prostych. Oligosacharydy są powszechnie spożywane przez ludzi, a dzięki konfiguracji swych wiązań, są oporne na działanie enzymów układu pokarmowego. W związku z tym mogą być wykorzystywane przez mikroorganizmy bytujące w ciele człowieka.

Co to są oligosacharydy?

Oligosacharydy obecne w diecie różnią się między sobą strukturą pierwszorzędową czyli liczbą monomerów, ich rodzajem oraz wiązaniami pomiędzy nimi. Biorąc pod uwagę właśnie ten fakt wyróżnia się:

 • fruktooligosacharydy;
 • galaktooligosacharydy;
 • izomaltooligosacharydy;
 • ksylooligosacharydy;
 • glukooligosacharydy.

Powstają poprzez połączenie kilku cząsteczek cukrów prostych poprzez wiązanie O-glikozydowe. Do oligosacharydów należą disacharydy zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydów. Ich właściwości fizykochemiczne są zbliżone do właściwości cukrów prostych.

Funkcje oligosacharydów

Oligosacharydy, złożone z podjednostek glukozy, galaktozy i fruktozy, wykazują szereg korzystnych właściwości technologicznych i żywieniowych. Część z nich zaliczana jest do prebiotyków. Ich pozytywne oddziaływanie na organizm polega na selektywnej stymulacji wzrostu pałeczek mlekowych, głównie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, bytujących w jelicie grubym człowieka. Ponadto zwiększenie populacji oraz aktywności fermentacyjnej tych bakterii ogranicza liczebność drobnoustrojów patogennych. Wzrost populacji bifidobakterii w przewodzie pokarmowym powoduje między innymi:

 • zapobieganie biegunkom;
 • zmniejszanie ryzyka nowotworów jelita grubego oraz całego organizmu, między innymi w związku z obniżaniem pH w jelicie grubym;
 • obniżanie poziomu cholesterolu we krwi;
 • wzrost zawartości wapnia w organizmie
 • hamowanie rozwoju bakterii gnilnych, a tym samym zapobieganie osteoporozie i próchnicy.

Należy jednak mieć na uwadze, że nadmierne spożycie omawianych substancji może spowodować dolegliwości jelitowe, w tym wzdęcia lub biegunkę. Wiąże się to z ich osmotycznym efektem, który może powodować zwiększone przenikanie wody do jelita grubego oraz ze względu na wysokie tempo fermentacji i produkcji gazów.

Zobacz również: Dieta bogatoresztkowa – zalecenia.

Gdzie występują oligosacharydy?

Oligosacharydy to naturalne składniki żywności, które można powszechnie znaleźć w:

Nietypowym węglowodanem jest laktuloza, której obecności nie stwierdzono w surowym mleku, ale potwierdzono jej powstawanie w podgrzanych produktach mleczarskich. W organizmach żywych spotkać można głównie oligosacharydy nieredukujące: sacharoza, rafinoza, trehaloza. Natomiast oligosacharydy redukujące występują przejściowo jako produkty hydrolizy polisacharydów (np. maltoza w kiełkujących ziarnach jęczmienia, w przewodzie pokarmowym człowieka), stanowią też ważny składnik mleka (laktoza).

Polecane produkty

Spirulina w proszku (100% naturalna)
Spirulina w proszku to słodkowodna alga, zawierająca duże stężenie witamin, minerałów i innych, ważnych składników odżywczych. Wysoką jakość uzyskano dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym, przestrzeganiu restrykcyjnych norm podczas hodowli i ...
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Borawska J., Bednarski W., Gołębiewska J., Charakterystyka sacharydów miodu oraz możliwości zastosowania bifidobacterium do modyfikacji ich składu i właściwości, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3/2011.
 2. Śliżewska K., Nowak A., Barczyńska R., Libudzisz Z., Prebiotyki – definicja, właściwości i zastosowanie w przemyśle, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3/2011.
 3. Kubik C., Piasecka K., Anyszka A., Bielecki S., Polifruktany i fruktooligosacharydy (FOS) – występowanie, otrzymywanie i zastosowanie, Biotechnologia, 2/2006.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami