Kolagen do picia
Kolagen do picia

PrzewodnieniePrzewodnienie organizmu to bardzo ważny problem kliniczny, zwłaszcza wśród pacjentów leczonych dializą otrzewnową. Stanowi zaburzenie bilansu między sodem i wodą, czego konsekwencją jest nie tylko samo przewodnienie, ale również hipernatremia. Woda, gromadząc się w nadmiarze w przestrzeni śródnaczyniowej oraz śródmiąższowej, wywołuje bardzo groźne następstwa w postaci obrzęku tkanek obwodowych i płuc czy nadciśnienia tętniczego.

Przewodnienie organizmu – przyczyny

W konsekwencji wzrostu objętości płynu wewnątrznaczyniowego dochodzi do nasilenia nerkowego wydalania sodu i wody. Nadmierne gromadzenie się wody w przestrzeni pozakomórkowej może mieć charakter izotoniczny, hipertoniczny oraz hipotoniczny. Przewodnienie izotoniczne najczęściej jest spowodowane:

Przewodnienie hipertoniczne odnosi się do wzrostu osmolarności płynu pozakomórkowego, wzrostu objętości przestrzeni wodnej zewnątrzkomórkowej i spadkiem objętości przestrzeni wodnej wewnątrzkomórkowej. Miejsce ma tzw. odwodnienie komórkowe. Przewodnienie hipertoniczne zazwyczaj wynika z:

 • nadmiernej podaży roztworów hipertonicznych drogą pozajelitową;
 • upośledzenia funkcji wydalniczej nerek;
 • ostrej niewydolności nerek;
 • wzmożonej produkcji hormonu antydiuretycznego;
 • przewlekłego przyjmowania mineralokortykoidów lub glikokortykoidów;
 • nadczynności kory nadnerczy.

Z kolei przewodnienie hipotoniczne wynikać może z:

 • nadmiernej podaży płynów pozbawionych elektrolitów;
 • zespołu niewłaściwego uwalniania wazopresyny;
 • porfirii;
 • stanów zapalnych mózgu lub płuc;
 • urazów czaszki;
 • gruźlicy;
 • przewlekłego przyjmowania leków takich jak leki moczopędne, karbamazepin, cyklofosfamid czy winkrystyna;
 • niektórych nowotworów złośliwych.

Właśnie dlatego samo stwierdzenie przewodnienia nie wystarczy. Kluczowe jest określenie jego rodzaju, a następnie skupienie się na odnalezieniu przyczyny dolegliwości.

Objawy przewodnienia organizmu

Obraz kliniczny może różnić się w zależności od rodzaju przewodnienia oraz jego przyczyn. Zazwyczaj typowymi objawami są:

 • duszność spoczynkowa i pogłębienie oddechu wskutek obrzęku płuc;
 • wzrost ciśnienia żylnego;
 • nudności i wymioty (zwłaszcza we wczesnych stadiach);
 • obrzęki obwodowe;
 • wzrost ciśnienia tętniczego;
 • zaczerwienienie skóry;
 • wzrost temperatury ciała;
 • bóle głowy;
 • wzmożenie odruchów ścięgnistych;
 • wzmożone pragnienie.

Dodatkowo u pacjentów mogą pojawić się zaburzenia neurologiczne pod postacią niepokoju, zaburzeń świadomości, nadmiernej senności, a nawet śpiączki.

Przewodnienie – jak leczyć?

Leczenie zależy od rodzaju przewodnienia, przyczyny przewodnienia oraz stanu zdrowia pacjenta. Zazwyczaj w leczeniu farmakologicznym lekami z wyboru są diuretyki pętlowe, a w niektórych chorobach wymaga się zastosowania antagonistów receptorów wazopresyny. W przypadku oporności na diuretyki pętlowe, szczególnie w grupie pacjentów z rozpoznaniem zastoinowej niewydolności krążenia, rekomenduje się stosowanie powtarzalnej ultrafiltracji wewnątrzustrojowej.

Polecane produkty

Bio Acerola C - 100% naturalna witamina C
Acerola od bioalgi to w pełni naturalny (organiczny) i bez żadnych dodatków produkt. Wytwarzany jest z owoców wiśni Acerola, na ściśle kontrolowanej, ekologicznej uprawie, z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.
Zobacz tutaj ...

Bibliografia

 1. Załuska W., Dzimira S., Przewodnienie – patofizjologia i klinika, Forum Nefrologiczne, 1/2012.
 2. Pietrzak B., Przewodnienie chorych dializowanych otrzewnowo – retencja wody czy sodu?, Forum Nefrologiczne, 3/2010.
 3. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami